Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

exhibicionista

 

"osoba okázale vystupující na veřejnosti; úchyla, úchylák kdo se obnažuje na veřejnosti. zejm. před druhým pohlavím"

exhibicionizmus

 

"okázalost při vystupování na veřejnosti; úchylka, kdy pohlavního uspokojení je dosahováno obnažováním zejm. pohlavních orgánů před osobou druhého pohlaví"

exhibovat

 

okázale se předvádět, vystupovat na veřejnosti, vystavovat

exhumace

 

úřední vyzvednutí mrtvého těla z hrobu

exhumovat

 

provést exhumaci

exil

 

vyhnanství, vypovězení ze země, vynucený pobyt v cizině

existence

 

"bytí, trvání; živobytí, životní postavení"

existencializmus

 

názor zdůrazňující jedinečné, bytostné prožitky lidské existence

existenciální

 

bytostné, týkající se podstatných struktur života

existovat

 

"být, trvat; žít"

exitusexit

 

"východ, odchod; zánik, smrt, ex"

exkavátor

 

stroj na těžení zeminy, rýpadlo, bagr

exklamace

 

"citově vzrušené zvolání; básnické zvolání"

exkláva

 

území oddělené od celku a obklopené jiným územím, enkláva

exkluzive

 

vyjma,kromě, mimo, nepočítaje v to

exkluzivní

 

"výjimečnost, výlučnost; výhradní právo, exkluzivnost"

exkomunikace

 

"výlučný, výjimečný; poskytnutý jedinému subjektu; vyobcování z církve"

exkrece

 

vylučování, vyměšování

exkrement

 

výměšek, výkal, výmět

exkulpace

 

zbavení viny,ospravedlnění

exkurz

 

odbočení ve výkladu, přednášce

exkurze

 

zájezd, návštěva, výlet, obv. za vzdělávacím nebo poznávacím účelem

exlegální

 

mimolegální

exlibris

 

"ex libris - z knih; malý grafický list s označením majitele knihy, vlepovaný na vnitřní stranu knižních desek"

exministr

 

bývalý ministr

exmise

 

vyklizení

exmistr

 

bývalý mistr v určité sportovní disciplíně

exo-

 

první část složených slov mající význam mimo, zevně

exobiologie

 

obor studující možnosti života ve vesmíru, astmbiolo e

exoderm

 

zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoblast, ektoderm

exodus

 

hromadný odchod

exogamie

 

uzavírání sňatků pouze se členy jiných kmenů, skupin

exogenní

 

"zevní, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, ektogenní"

exokrinní

 

týkající se žláz se samostatným vývodem na povrch těla nebo do některého orgánu

exonymum

 

vžitá podoba názvu zahraničního geografického objektu v jazykové podobě odlišné od originálního názvu

exorcizmus

 

zaříkávání,vymítání, vyhánění ďábla

exosféra

 

nejvyšší vrstva zemské atmosféry začínající ve výškách nad 600-1000 km

exot

 

"předmět, věc cizokrajného původu; výjimečná zvláštnost"

exoterický

 

určený pro veřejnost

exotermický

 

doprovázený vydáváním tepla

exotický

 

"cizokrajný; neobvyklý, a proto nápadný"

exotičnost

 

"pocházení z dalekých krajin, cizokrajnost, exotika; neobvyklost"

exotika

 

cizokrajnost, exotičnost

exotizmus

 

záliba v cizokrajnosti

expandér

 

nádoba, v níž se snížením tlaku uvolňuje např. teplo z horké odpadní vody k dalšímu využití ve formě páry

expandit

 

lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonu

expandovat

 

zvětšovat objem, rozpínat se

expanze

 

zvětšování, rozšiřování, rozpínání

expanzivní

 

"rozpínavý, rozšiřující se; výbojně rozpínavý"

expatriace

 

"vypovězení z vlasti, vystěhování z vlasti; zbavení státního občanství"

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.