Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

erytrocyt

 

červená krvinka

erytromycin

 

antibiotikum působící zejm. proti stafylokokům

escudo

 

měnová jednotka Portugalska a Kapverd

esej

 

úvaha duchaplně pojednávající o filozofických, kulturních nebo společenských otázkách

esence

 

"podstata, základ; trest, koncentrovaný výtažek"

esenciální

 

hlavní, důležitý, podstatný, základní

eschatologie

 

učení o posledních věcech světa a člověka

eskadra

 

oddíl lodí nebo letadel

eskadrona

 

jednotka vojenského jezdectva (na úrovni roty)

eskalace

 

"stupňování, stoupání, zvyšování úsilí; růst napětí, konfliktu"

eskalátor

 

pohyblivé schodiště

eskamotáž

 

artistický kousek, výkon s cílem oklamat pozornost diváka

eskamotér

 

"kdo předvádí eskamotáž, iluzionista, žonglér; kdo obratně zachází s argumenty, demagog"

eskapáda

 

"1. uprchnutí, úprk; 2. nerozvážný čin; 3. špatný skok jezdeckého koně"

eskont

 

úvěr zajištěný pohledávkou

eskorta

 

"ozbrojený doprovod; doprovod vězňů, zajatců"

esmeralda

 

cirkusová tanečnice

eso

 

"1. nejvyšší karta; 2. v tenisu a volejbalu přímý bod z podání; 3. nejlepší, špičkový jedinec v nějakém oboru"

esperanto

 

umělý mezinárodní jazyk

esplanáda

 

velké upravené prostranství před významnou budovou

espreso

 

"1. rychle připravená černá káva podle italského způsobu; 2. zařízení na rychlou přípravu kávy; 3. kavárna"

espressivo

 

hud. výrazně

esprit

 

důvtip, duchaplnost, vtipnost

establishment

 

"založení, zřízení, ustanovení; firma, společnost; instituce autority a moci"

estakáda

 

pozemní komunikace vedená na sloupech nebo pilířích

estavela

 

krasový pramen vodu střídavě pohlcující a vydávající

ester

 

organická sloučenina vznikající esterifikací

esterházy

 

mající vzor s větší dvou- nebo vícebarevnou kostkou, jejíž podklad tvoří drobný vzorek

esterifikace

 

reakce mezi oxidem a alkoholem vedoucí k vzniku esteru a vody

estét

 

"milovník krásy; povrchní, obv. pokrytecký stoupenec estetického formalizmu, snob"

estetický

 

krásný, působící dojmem krásy, pocitem libosti

estetično

 

estetická stránka jevů

estetika

 

teorie působení krásna na člověka, vnímání pocitů a dojmů z uměleckých i přírodních výtvorů

estráda

 

"zvýšená podlaha, pódium, terasa; pásmo divadelních, hudebních, tanečních a artistických výstupů"

estradiol

 

ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný ve vaječnících

estragon

 

aromatické koření z natě pelyňku kozelce

estriol

 

ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů produkovaný placentou

estrogeny

 

skupina ženských (samičích) pohlavních hormonů

estron

 

ženský (samičí) pohlavní hormon ze skupiny estrogenů

estuár

 

nálevka, nálevkovité ústí řeky

ešus

 

vícedílná plechová jídelní miska

et

 

"1. a; 2. a jiné, a tak dále, et cetera, etc"

et cetera

 

a jiné, a tak dále, zkratka etc., atd.

éta

 

v řecké abecedě znak pro hlásku é

etablovat

 

"zařizovat, zavádět, zařídit, za vést, umístit; usadit se"

etalon

 

standard, normál

etan

 

nasycený uhlovodík, bez barvý hořlavý plyn

etanol

 

nejjednodušší alkohol, etylalkohol, líh

etapa

 

"1. pevně ohraničené období, vývojová fáze; 2. samostatný úsek sportovního závodu"

etatizace

 

zestátnění, převod nestátního majetku do vlastnictví státu

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.