espressivo

Výraz (slovo) espressivo a má tento význam:

hud. výrazněDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: espreso, esprit

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.