eskalátor

Výraz (slovo) eskalátor a má tento význam:

pohyblivé schodištěDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: arabeska, burleska, eskadra, eskadrona, eskalace

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.