Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

enomanie

 

blouznění typické pro opilce

enormní

 

neobyčejný, nesmírný, nadměrně veliký

ens

 

bytí, bytost, podstata, jsoucno

ensemble

 

ansámbl

enšpígl

 

šprýmař, čtverák

entalechie

 

"vnitřní účel; tíhnutí, směřování k cíli"

entalpie

 

fyz. tepelný obsah

entente

 

vztah porozumění a shody v politických otázkách mezi státy

enter

 

"vstoupit, vejít; výp. tech. klávesa užívaná k odeslání vstupu počítači, potvrzení instrukce"

enter-entero-

 

první část složených slov mající význam střevo, střevní

enteritida

 

zánět sliznice tenkého střeva

enterovirus

 

virus působící záněty zažívacího ústrojí a poškození nervového systému

entertainer

 

bavič, diskžokej

entita

 

"to, co je; něco existujícího, byť jen jako abstrakce"

entlovat

 

začišťovat okraj látky, obnitkovávat

ento-

 

první část složených slov mající význam vnitřní, uvnitř

entomo-

 

"první část složených slov mající význam 1. hmyz; 2. entomologie"

entomologie

 

věda zkoumající hmyz

entrée

 

"vstup; slavnostní hudba ke vstupu významných osob; jídlu podávané před hlavním chodem"

entrefilet

 

krátký, vtipný, aktuální článek umístěný v úvodu denních zpráv

entropie

 

"míra neurčitosti náhodného procesu; míra neuspořádanosti mikroskopických stavů při daném makroskopickém stavu"

entuziazmus

 

nadšení, zanícení pru něco

entyméma

 

"zkrácený úsudek; bez některého z předpokladů nebude závěru"

enudace

 

obnažení, odhalení

enumerace

 

výčet, vyjmenování, vypočítávání řady věcí

enuréza

 

bezděčné noční pomočování

environment

 

"životní prostředí; okolí člověka; vnější podmínky pro život"

environmentalizmus

 

teorie o vztazích mezi vnějším prostředím a společenským vývojem

environtologie

 

věda o životním prostředí

enzootie

 

nákaza zvířat místního rozsahu

enzym

 

složitá chemická látka bílkovinné povahy působící jako katalyzátor biochemických reakcí, ferment

enzymoterapie

 

léčení pomocí enzymů

eo-

 

první část složených slov mající význam světlo, život, jitřenka

eo ipso

 

už vím, už v tom, právě proto

eocén

 

oddělení starších třetihor větrný, související s činností

eolický

 

"větru; navátý větrem"

eolit

 

kamenný artefakt z konce třetihor

eon

 

nejvyšší chronostratografická jednotka

eosféra

 

vnější nejvyšší část atmosféry

eozin

 

intenzivní fluoreskující barvivo

epakta

 

počet dní mezi posledním novem Měsíce a prvním lednem

epenastrofa

 

opakování týchž slov na konci jednoho a na začátku druhého verše, palilogie

epi-

 

předpona mající význam na-, nad-, po-, při-

epicentrum

 

"bod na zemském povrchu nad ohniskem zemětřesení nebo pod výbuchem jaderné pumy; centrum, ohnisku"

epický

 

výpravný, dějový

epicykl

 

kruhová dráha, po níž se podle geocentrické soustavy pohybují planety

epicykloida

 

jedna z kotálnic

epidemie

 

časově a místně ohraničený hromadný výskyt infekční nemoci

epidemiologie

 

obor lékařství zabývající se příčinami vzniku a zákonitostmi šíření nemocí hromadného výskytu

epidermis

 

"1. krycí pletivo nadzemních částí rostlin; 2. vrchní vrstva kůže živočichů"

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 17 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.