environtologie

Výraz (slovo) environtologie a má tento význam:

věda o životním prostředí

Další možné výrazy tohoto slova: environmentologieDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: environment, environmentalizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.