Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

epochální

 

převratný, významný, důležitý pro celou epochu

epoché

 

zdržení se, odklad úsudku

epoleta

 

nárameník důstojníků

epopej

 

"rozsáhlá epická báseň, epos; velkolepé dílo, slavný čin"

epos

 

rozsáhlá epická báseň, epopej

epoxid

 

"organická sloučenina s tříčlenným cyklem tvořeným jedním atomem kyslíku a dvěma atomy uhlíku; epoxidová pryskyřice"

epsilon

 

v řecké abecedě znak pro hlásku e

éra

 

"1. období; letopočet; 2. geol. nejvyšší geochronologická jednotka"

erár

 

"státní pokladna; státní správa"

eratem

 

geol. nejvyšší chronostratigrafická jednotka

eratický

 

bludný, přemístěný z místa svého vzniku

erb

 

rodový, městský, zemský, státní znak

erdelteriér

 

drsnosrsté plemeno služebního psa

erekce

 

vzpřímení, ztopoření

eremita

 

poustevník

eremofobie

 

chorobný strach být sám

erepce

 

právo odnětí dědictví osobám nehodným

erg

 

"1.starší fyzikální jednotka pro práci; 2. saharská písečná poušť"

ergastenie

 

stav unavenosti, vyčerpanosti vlivem nadměrné námahy

ergeziomanie

 

chorobná potřeba neustálé činnosti

ergo

 

tedy, proto, tudíž

ergo-

 

první část složených slov mající význam dílo, práce, pracovní

ergofobie

 

chorobný, nadměrný strach z jednání, konání

ergometrie

 

"metoda vyšetřování tělesné výkonnosti člověka; měření práce"

ergonomie

 

obor zabývající se studiem vztahů mezi člověkem a technickými systémy, které člověk vytváří, ergologie ergonomika

ergotoxin

 

peptidový alkaloid námelu

erinóza

 

onemocnění ovocných stromů a révy vinné, plstnatost

eristika

 

umění polemiky, diskuze, hledání pravdy cestou sporu

erogenní

 

erotogenní

eros

 

láska

erosenka

 

společnice, masérka obsluhující v erotických a masážních salonech

erotický

 

vztahující se k pohlavní lásce, k erotice

erotičnost

 

smyslnost, vzrušivost

erotika

 

soubor jevů souvisejících se sexuální aktivitou

erotizmus

 

milostné nadšení, smyslnost

erotogenní

 

způsobující erotickou libost, vzrušení a obv. též sexuální aktivitu

erotomanie

 

nadměrné až chorobné vystupňování sexuálních pudů, pohlavní apetence

erozeerose

 

rozrušování, narušování, výmol, mechanické opotřebení

erozníerosní

 

rozrušovací, výmolný, vzniklý erozí

errata

 

chyby, opravy, omyly

error

 

chyba, omyl

erteple

 

brambor

erudice

 

důkladné vzdělání, znalost, zkušenost, schopnost

erudovaný

 

znalý, zkušený, vzdělaný

erupce

 

"výbuch; sopečná exploze"

eruptivní

 

"1. vyvřelý, vzniklý erupcí; 2. prudký, výbušný vášnivý"

erytém

 

červené zabarvení kůže způsobené zánětem, rozšířením nebo zmnožením cév

erytro-

 

první část složených slov mající význam 1. červený, 2. pracovní uspořádání molekul (zejm. cukrů)

erytroblast

 

nezralá červená krvinka

erytroblastóza

 

zaplavení krve erytroblasty

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.