ergastenie

Výraz (slovo) ergastenie a má tento význam:

stav unavenosti, vyčerpanosti vlivem nadměrné námahyDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: bergamot, dispergace, pergamen, pergamin, supergalaxie

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.