expandit

Výraz (slovo) expandit a má tento význam:

lehký pórovitý materiál užívaný jako umělé kamenivo do betonuDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: expandér, expandovat, expanze, expanzivní, expatriace

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.