Slova začinajíci na E

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno E

ekotyp

 

skupina jedinců dědičně přizpůsobená určitým životním podmínkám

ekran

 

"1. promítací plocha; 2. geol. nepropustná vrstva, clona"

ekrazit

 

trhavina obsahující kyselinu pikrovou

ekry

 

mající barvu surového hedvábí

ektázie

 

rozšíření stěny dutých tělních orgánů

ekto-

 

první část složených slov mající význam vně, mimo

ektoblast

 

zevní zárodečný list živočišného embrya, ektoderm, exoderm

ektoderm

 

zevní zárodečný fist živočišného embrya, ektoblast, exoderm

ektofág

 

organizmus živící se na povrchu hostitele

ektofyt

 

rostlinný cizopasník žijící na povrchu těla

ektogenní

 

"zjevný, z vnějších příčin; souvisící se zemským povrchem, exogenní"

ektoparazit

 

cizopasník žijící na povrchu těla hostitele

ektoplazma

 

povrchová vrstva cytoplazmy tvořící lem kolem celé buňky nebo buněčných výběžků

ektotermie

 

schopnost studenokrevných živočichů získávat teplo z prostředí změnou svého chování, např. vyhledáváním teplejší lokality

ekumena

 

trvale obydlená část Země pozměněná činností člověka, tena habitabilis

ekumenický

 

"1. všeobecný, světový; 2. týkající se všech křesťanských církví, sjednocující všechny křesťanské církve"

ekvalizér

 

vyrovnávač

ekvátor

 

rovník

ekvatoreál

 

dalekohled s hlavní osou namířenou k světovému pólu

ekvatoreální

 

rovníkový

ekvi-

 

první část složených slov mající význam rovný

ekvidistantní

 

zachovávající konstantní vzdálenost

ekvilibristika

 

"cirkusový žánr založený na udržování rovnováhy těla vlastního nebo partnerova; umění balancovat, žonglovat se slovy"

ekvilibrium

 

rovnováha, vyrovnanost

ekvinokcium

 

rovnodennost

ekvipáž

 

"kočár se spřežením; výbava, vybavení"

ekvipotenciální

 

mající stejný potenciál

ekvivalence

 

"rovnocennost, stejná platnost; vzájemné vyplývání dvou logických výroků ze sebe sama"

ekvivalent

 

stejná nebo odpovídající hodnota

ekvivalentní

 

rovnocenný, se stejným účinkem, se stejnou platností

ekvivokace

 

"neurčitost, vyhýbavost; dvojznačnost; jaz. stejná slova různého významu"

ekzém

 

kožní zánětlivé onemocnění podmíněné přecitlivělostí organizmu vůči alergenům organického i anorganického původu

elaborát

 

zpravidla podrobné písemné zpracování návrhu, plánu

elace

 

způsob vyjadřování vysoké míry vlastnosti (velikánský, přemnoho)

elain

 

kyselina olejová, olein

elán

 

"nadšení; oduševnění, rozmach"

élan vital

 

životní energie, vzmach

elasťáky

 

elastické kalhoty, legíny

elasticita

 

pružnost, elastičnost

elastický

 

pružný

elastin

 

vláknitá bílkovina, složka svaloviny

elastomer

 

"makromolekulová látka vykazující při normální teplotě velkou pružnost; např. kaučuk"

elastooptika

 

nauka o změnách optických vlastností látek působených mechanickým napětím

elativ

 

"jaz. vyjádření stupně vlastnosti bez srovnávání komparativem nebo superlativem; jazykový pád pro pohyb zevnitř ven"

eldorádo

 

blaho, vytoužený cíl

eleaté

 

řecká filozofická škola založená na učení o jediném neměnném bytí

elefant

 

slon

elefantiáze

 

neforemné zduření některých částí těla

elegán

 

muž atraktivního vzhledu

elegence

 

vytříbený vkus, ladnost, uhlazenost v odívání, chování

1 2 3 4 5 6 7 8 17 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.