ultrasonický

Výraz (slovo) ultrasonický má tyto významy:

  • ultrazvukový
  • za hranicí slyšitelnosti lidským uchemDalší slova začinající na písmeno U

Slova s podobným názvem: ngultrum, non plus ultra, ultra-, ultrafialový, ultrafiltrace

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.