Slova začinajíci na U

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno U

unikát

 

jedinečnost, ojedinělost, jediný exemplář, vzácnost, unikum

unikátní

 

jediný svého druhu, jedinečný, ojedinělý, vzácný

unikum

 

ojedinělost, zvláštnost, mimořádnost, unikát

unilaterální

 

jednostranný

union

 

jednota, spojení, svazek, sdružení, spolek

Union Jack

 

britská státní vlajka

unionizmus

 

úsilí, snaha po sjednocení

uniparita

 

jednorodost

unipolární

 

jednopólový

unisex

 

"jednopohlavnost; nerozlišitelnost mužského a ženského oblečení, účesu"

unisono

 

"1. hud. jednohlasně; jednohlas; 2. jednomyslně, souhlasně"

unit

 

(měrná) jednotka, díl, dílek

unitarizmus

 

"1. systém organizace státní moci vykonávané jednotně ústřední vládou; 2. náboženské hnutí zdůrazňující jednotu Boha a odmítající dogma o Trojici"

unitární

 

jednotný

univerbizace

 

vytváření jednoslovných pojmenování z víceslovných

univerzálie

 

obecné pojmy, obecniny

uníverzalita

 

všestrannost, všeobecnost použití, schopností, znalostí, vzdělání

univerzalizmus

 

"všestrannost, všeobecné stanovisko; snaha obsáhnout všechno; pokládání světa za nadřazený celek"

univerzální

 

všeobecný, všestranný, zaměřený k všestrannému použití

univerziáda

 

sportovní hry vysokoškoláků

univerzita

 

vysoká škola pro široké všestranné vzdělání

univerzitní

 

týkající se univerzity nebo humanitní a přírodovědné vysoké školy

univerzum

 

kosmos, vesmír, veškerenstvo

unlimited

 

neomezený, neohraničený

unum necessarium

 

jediné potřebné

unus pro multis

 

jeden za všechny

upanišady

 

staroindické (bráhmanské) náboženské a filozofické texty

update

 

"aktualizace, zdokonalení; úprava téže verze počítačového programu za novější"

upgrade

 

vyšší verze počítačového programu

uracil

 

pyrimidinová báze, jedna ze základních složek nukleových kyselin

uragán

 

"1. hurikán; 2. silný vítr s ničivými účinky"

uran

 

radioaktivní chemický prvek

urano-

 

"první část složených slov mající význam 1. uran, uranový; 2. nebe, hvězdná obloha"

uranografie

 

zobrazení hvězdné oblohy

uranometrie

 

mapování hvězdné oblohy

urát

 

sůl kyseliny močové, močan

urbanistický

 

týkající se výstavby obcí a měst

urbanistika

 

nauka o stavbě lidských sídel, urbanizmus

urbanizace

 

soustřeďování hospodářského i kulturního života do velkých měst na úkor venkova

urbanizmus

 

nauka o stavbě lidských sídel, urbanistika

urbi et orbi

 

městu i světu, papežské slavnostní vyhlášení a požehnání určené celé katolické církvi

uremie

 

hromadění dusíkatých látek v organizmu způsobené nedostatečnou funkcí ledvin

uretan

 

uspávací prostředek

ureter-

 

první část složených slov mající význam močovod

uretro-

 

první část složených slov mající význam močová trubice

urgence

 

upomínka, naléhavá pobídka

urgentní

 

naléhavý, nesnesoucí odkladu, upomínaný

urgovat

 

upomínat

urinace

 

močení

urna

 

"nádoba na uložení popela po zpopelnění; schránka na hlasovací lístky"

1 2 3  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.