Slova začinajíci na U

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno U

uro-

 

první část složených slov mající význam moč, močový

urogenitální

 

močopohlavní

urografie

 

vyšetření močových cest pomocí kontrastní látky

urolitiáza

 

výskyt močových kamenů

urologie

 

obor zabývající se prevencí, diagnostikou a léčením chorob močového ústrojí a mužských pohlavních orgánů

urquell

 

prazdroj, starý pramen

usu capio

 

nabytí práva na základě dlouhodobého oprávněného užívání

ut infra

 

jak bude dále uvedeno

ut supra

 

jak bylo výše uvedeno

utero-

 

první část složených slov mající význam děloha, děložní

uterosalpingografie

 

rentgenové vyšetření dělohy a vejcovodů za pomoci kontrastní látky

uterotonikum

 

látka vyvolávající stahy děložního svalstva užívaná při porodu

uterus

 

děloha

util

 

pomyslná jednotka užitečnosti předmětu

utilita

 

"užitečnost, funkčnost; program vykonávající jisté pomocné činnosti"

utilitarizmus

 

postoj a hodnocení pudle míry užitečnosti

utilitární

 

hledící na prospěch, upřednostňující prospěšnost, užitek, prospěch

utilizace

 

využití, zužitkovávání

utopický

 

založený na utopii, týkající se utopie, neskutečný, vysněný

utopie

 

"vysněná, fantastická představa, nereálný plán; umělecký druh fantastické literatury"

utrakvizmus

 

"1. směr české náboženské reformace zaměřený na požadavek přijímání pod obojí způsobou, kališnictví; 2. směr zastávající dvojjazyčnost ve veřejném životě"

utrejch

 

"prudce jedovatý arzenik; jed; věc silného, zhoubného účinku"

uvea

 

živnatka, střední vrstva oční koule

uzance

 

zvyklost, zažitost, zaběhanost, obyčej

uzuální

 

obvyklý

uzurpace

 

bezprávné, násilné ovládnutí, uchvácení

úzus

 

zvyklost, obyčej, zaběhaný postup

1 2 3  <

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.