utilitarizmus

Výraz (slovo) utilitarizmus a má tento význam:

postoj a hodnocení pudle míry užitečnosti

Další možné výrazy tohoto slova: utilitarismusDalší slova začinající na písmeno U

Slova s podobným názvem: automutilace, mutilace, rutil, util, utilita

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.