magnetoskop

Výraz (slovo) magnetoskop a má tento význam:

zařízení k záznamu a reprodukci obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofon, videorekordérDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: archeomagnetizmus, diamagnetizmus, elektromagnet, elektromagnetizmus, feromagnetizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.