elektromagnet

Výraz (slovo) elektromagnet a má tento význam:

měkké železo vložené do cívky protékané elektrickým proudem, které tak získává magnetické vlastnostiDalší slova začinající na písmeno E

Slova s podobným názvem: akatelektický, bioelektřina, dielektrický, dielektrikum, elekce

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.