dielektrický

Výraz (slovo) dielektrický a má tento význam:

elektricky nevodivýDalší slova začinající na písmeno D

Slova s podobným názvem: dielektrikum

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.