Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

malverzace

 

falšování, zfalšování, zpronevěra

mamaliologie

 

nauka o savcích, teriologie

mamba

 

dlouhý, rychle se plazící jedovatý had z tropické Afriky

mambo

 

latinskoamerický společenský tanec

mameluk

 

"příslušník egyptské armády složené z otroků; nešika, neohrabanec, pitomec"

mamila

 

prsní bradavka

mamma

 

prs, prsní mléčná žláza

mamografie

 

rentgenové vyšetření prsu

mamon

 

"majetek, bohatství; vystupňovaná touha po bohatství"

mana

 

"1. pokrm zázračně poskytovaný Izraelitům na poušti, božský pokrm; něco lahodného a posilujícího; 2. melanéská mytická představa nadpřirozené síly"

management

 

"systém teoretických a praktických řídicích znalostí a činností; vedení, skupina manažerů"

manat

 

"vedoucí, řídící pracovník; osoba manažer, pověřená organizační a obchodní stránkou sportovní nebo kulturní činnosti"

manažerizmus

 

teorie řízení vycházející z odbornosti a minimální závislosti na politických a ekonomických vztazích

mancipace

 

převod vlastnictví z ruky do ruky před svědky

mandala

 

magický kruh, symbolický útvar buddhizmu

mandant

 

"příkazce, zmocnitel; osoba, která vydala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování"

mandantář

 

"zmocněnec; osoba, která dostala příkaz, pověření k obstarání určité záležitosti, k zastupování"

mandarín

 

čínský feudální hodnostář

mandarinka

 

plod citroníku mandarinky

mandát

 

"plná moc, pověření, příkaz; listina obsahující plnou moc"

mandátní

 

"příkazní; m. území - koloniální území"

mandibula

 

dolní čelist

mandolína

 

drnkací strunný hudební nástroj

mandoria

 

svatozář mandlového tvaru

mandragora

 

rostlina, jejímuž kořenu byla připisována kouzelná moc

manekýna

 

žena nebo dívka předvádějící šaty a módní doplňky na módních přehlídkách

manévr

 

opatření, pohyb nebo čin obvykle klamného, úhybného, krycího charakteru

manévry

 

vojenské cvičení

manéž

 

"1. kruhové místo pro cirkusové výstupy; 2. krytá vojenská jízdárna"

mango

 

dužnatá peckovice žluté barvy, tropické ovoce

mangoid

 

listová zelenina, řepa cvikla

mangrove

 

tropický porost bahnomilných rostlin na pobřeží

maniak

 

"zuřivec, šílenec; člověk trpící utkvělou představou"

mánie

 

"vášeň, chorobná touha, náklonnost, zaujatost; chorobné jednostranné zaujetí"

manifest

 

slavnostní veřejné prohlášení, významný ústní nebo písemný projev

manifestace

 

"veřejný projev; masové vystoupení"

manifestační

 

zjevný, zřejmý, zřetelný, manifestní

manicheizmus

 

asketické náboženské staroperské učení

manikúra

 

"kosmetické pěstění rukou, hlavně nehtů; pouzdro se soupravou náčiní k tomu potřebného"

maniodeprese

 

chorobné stavy naprosté otupělosti z utkvělých představ

maniok

 

kulturní rostlina tropické Ameriky pěstovaná pro kořenové hlízy obsahující škrob

manipul

 

"1. starořímský vojenský oddíl; 2. ozdobný látkový pás nošený na levém předloktí, součást liturgického oděvu"

manipulace

 

"zacházení s něčím, postup nebo způsob tohoto zacházení; nečestné jednání, čachry"

manitou

 

původně zázračná síla, později označení boha u severoamerických indiánů

manko

 

schodek, rozdíl mezi účetními údaji a skutečným stavem (pokladny, zásob)

manlicherovka

 

starší typ vojenské opakovací pušky

mano-

 

první část složených slov mající význam tlak, tlakový

manometr

 

tlakoměr

manostat

 

zařízení udržující stejný tlak

mansarda

 

podkrovní místnost s jednou nebo dvěma zešikmenými zdmi v horní části

1 2 3 4 5 6 7 8 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.