Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mečbol

 

poslední, konečný míč v utkání

medaile

 

oboustranně zdobená obvykle okrouhlá destička, pamětní mince, odměna za vítězství nebo za účast v soutěži

medailon

 

"kruhový terč s reliéfní výzdobou; umělecký útvar charakterizující formou eseje nějakou osobnost"

mediální

 

"1. střední, středový, tíhnoucí ke středu; 2. novinářský, zprostředkovaný médii, jimi interpretovaný"

medián

 

"1. aritmetický průměr dvou prostředních hodnot statistického souboru; 2. spiritista, duchař"

mediastinum

 

mezihrudí

mediátor

 

"prostředník, zprostředkovatel; zprostředkující přenos"

medicína

 

lékařství

medicinální

 

"léčivý, léčebný, zdravotnický, zdravotní; lékárnický"

medicinbal

 

těžký plněný kožený míč

medicinman

 

lékař, kouzelník u primitivních kmenů

medieval

 

středověk

medievalistika

 

obor zabývající se středověkem, medievistika

medik

 

student medicíny

medikament

 

léčebný prostředek, léčebná látka

medikamentózní

 

"vyvolaný, způsobený léky; prováděný pomocí léků"

medio-

 

první část složených slov mající význam střed, střední, prostřední

mediokrita

 

prostřednost

meditace

 

rozjímání, soustředěné přemýšlení

meditativní

 

přemýšlivý, hloubavý, rozjímavý

mediteránní

 

středomořský, mediteránský mediteránský, mediteránní

meditovat

 

přemýšlet, hloubat, rozjímat

médium

 

"1. zprostředkující činitel, prostředí; 2. osoba zprostředkující spiritistickou informaci; 3. masové sdělovací prostředky tištěné i elektronické masmédium; 4. jaz. střední slovesný rod"

mediumita

 

schopnost být médiem

medula

 

"dřeň (např. kostní); mícha"

mega-

 

předpona mající význam miliontého násobku, násobku 10 na 6

megaflops

 

jednotka výpočetní rychlosti, milion operací při pohyblivé desetinné čárce za sekundu

megafon

 

hlásná trouba, zesilovač zvuku

megalit

 

monumentální kamenný památník z předhistorické doby

megalo-

 

první část složených slov mající význam veliký, velikášský

megalofobie

 

chorobný strach z velkých věcí

megalomanie

 

"vystupňované sebepřeceňování, slavomam; chorobná touha po vyniknutí, megalomanství"

megalopole

 

rozsáhlé, téměř souvislé městské osídlení, megalopolis

megaron

 

v egejské a řecké kultuře dům na pravoúhlém půdorysu s otevřenou předsíní

megastar

 

hvězda (hudebního nebo společenského života) největší velikosti

megera

 

zuřivá zlá žena, fúrie, lítice

mechanicizmus

 

názor zjednodušující vše na mechanický pohyb

mechanický

 

"1. související s mechanikou; 2. automatický, samovolný, bez rozmyslu (o lidské činnosti)"

mechanika

 

"1. nauka o rovnováze a pohybu těles; 2. strojní zařízení, mechanizmus"

mechanizace

 

nahrazení ruční, fyzické práce prací stroje

mechanizmus

 

"1. ustálená soustava úkonů nebo jevů; bezmyšlenkovité jednání; 2. strojní zařízení, mechanika"

meióza

 

redukční dělení

mejdan

 

večírek, oslava

mejkap

 

"kosmetická úprava obličeje; řídký krycí barevný krém, který lze na obličeji lehce rozetřít"

meka

 

toužebný cíl

mekonizmus

 

vleklá otrava opiem

mela-

 

první část složených slov mající význam tmavý, černý

melancholie

 

těžkomyslnost, zádumčivost, trudnomyslnost

melancholik

 

"typ temperamentu; citlivý, introvertní, trudomyslný, zádumčivý člověk"

melanin

 

pigment podmiňující barvu tkání (kůže, vlasů, očí), kožní barvivo

1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.