Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mentor

 

poučovatel, karatel, mravokárce

menu

 

výběr z nabídky

menuet

 

tanec mírného tempa ve tříčtvrtečním taktu

menza

 

"1. společná jídelna (zejm. vysokoškolská); 2. oltářní stůl"

mercerace

 

pracovní postup, při němž bavlněná tkanina nabude hedvábného lesku a zvýší se její pevnost

merci

 

děkuji

merenda

 

taneční zábava, veselice

merenchym

 

druh rostlinného pletiva

merchendising

 

reklama, nabídka a organizace prodeje

meridián

 

poledník

meridionální

 

"poledníkový; ve směru poledníku, severojižní"

merino

 

"1. jemná keprová látka z česané příze; 2. plemeno ovcí; 3. jemné vlněné vlákno z vlny merinových ovcí"

meristém

 

rostlinné dělivé pletivo

meritorní

 

podstatný, věcný

meritum

 

podstata, vlastní obsah, jádro věci

merkantilie

 

příležitostné tiskoviny, akcidence

merkantilizmus

 

ekonomická teorie považující za základ bohatství směnu výrobků a obchod

mesalína

 

prostopášná žena, záletnice

mesianizmus

 

mesiášství

mesiánský

 

mesiášský, vykupitelský, spasitelský

mesiáš

 

spasitel

mesiášství

 

"víra v příchod spasitele; přesvědčení o spasitelském poslání jedince, národa, mesianizmus"

meskalin

 

droga, alkaloid z některých kaktusů

mesmerizmus

 

"učení o živočišném magnetizmu; využití hypnózy k léčebným účelům"

mestic

 

oficiální označení všech míšenců ve Střední a Jižní Americe, původně míšenec bělocha a Indiánky

mešita

 

islámský chrám

meta

 

cíl

meta-

 

první část složených slov mající význam přes, za, po, s, mezi, vně, mimo

metablastém

 

výrůstek rostlinného povrchového pletiva

metabolický

 

související s látkovou přeměnou

metabolit

 

produkt látkové přeměny

metabolizmus

 

látková přeměna v živých tkáních

metafáze

 

druhé stadium dělení buněčného jádra

metafora

 

přenesené pojmenování na základě podobnosti, obrazné vyjádření

metafráze

 

vyjádření obsahu literárního textu opisem

metafyzický

 

vztahující se k metafyzice, výchozím podstatám, lpějící na nich

metafyzika

 

první filozofie, teorie výchozích kategorií filozofie

metagalaxie

 

souhrn galaxií

metageneze

 

rodozměna

metagram

 

hádanka se záměnou písmen

metajazyk

 

užití jazyka k popisu jazyka, řeč o řeči, metalingva

metakarpus

 

záprstí

metakomunikace

 

"nadkomunikace; spojení, porozumění zprostředkované bez použití slov"

metal

 

kov

metál

 

odznak, vyznamenání

metalingva

 

metajazyk

metalíza

 

nátěrová hmota obsahující kovové částice

metalizmus

 

peněžní teorie, podle které je kupní síla peněz přímo závislá na jejich kovovém obsahu

metalizovaný

 

pokovovaný

metalogika

 

oblast otázek přesahující rozumové, logické možnosti

1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.