Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

melanoblast

 

buňka tvořící a obsahující melanin

melanoblastom

 

nejzhoubnější nádor na kůži

melanom

 

zhoubný kožní nádor složený z melanoblastů

melanoplastika

 

plastická operace obličeje

melanž

 

"směs, směsice; směs z několika druhů materiálů, surovin"

melasa

 

odpadní cukerný sirup

melazma

 

kožní choroba projevující se velkými tmavými skvrnami zejm. na končetinách

meldovat

 

hlásit, oznamovat

melika

 

"starořecká písňová lyrika; melodická složka skladby"

meliorace

 

opatření, zejm. odvodňování a zavodňování, směřující ke zlepšení půdy

meliorativum

 

zjemňující slovo

meliorizmus

 

názor o možnosti postupného vylepšování, reformizmus

melír

 

jemné jinobarevné proužky

melizma

 

melodická řada tónů zpívaná na jednu slabiku textu

melo-

 

první část složených slov mající význam písňový, zpěvný, hudební

melodie

 

"sled tónů, nápěv; harmonická krása, soulad"

melodika

 

"souhrn znaků melodie; nauka o melodii"

melodram

 

"scénický nebo koncertní útvar spojující herecký přednes dramatického textu s hudebním doprovodem; dojemný výjev"

melodramatický

 

"týkající se melodramu; pohnutlivý, působící na city"

melomanie

 

vášnivá láska k hudbě

melomelie

 

zrůdný vývin přespočetných končetin

melos

 

zpěvnost, hudebnost

melotézie

 

učení o souvztažnostech, vytvářející systém vztahů mezi makrokosmem a mikrokosmem

membrána

 

tenká blána nebo pružná tenká destička

membrum

 

úd, končetina

memento

 

připomínka, varování

memento mori

 

pamatuj na smrt

memoáry

 

paměti

memorandum

 

pamětní, vzpomínkový spis, prohlášení, listina

memoriál

 

závod, soutěž na paměť sportovce nebo pracovníka v tělovýchově

memorovat

 

učit se zpaměti

memory

 

paměť, trvalá památka

menáda

 

"bakchantka; vášnivá, smyslná žena"

menarche

 

první menstruace

menáž

 

společná strava (na vojně, ve vězení), mináž

mendelizmus

 

učení o základech dědičnosti

mene tekel

 

naléhavé varování, tajemná výstraha

menhir

 

megalitický kultovní památník

meninga

 

mozková a míšní plena

meningitida

 

infekční zánět mozkových a míšních plen

meningokok

 

bakterie kulovitého tvaru způsobující některé hnisavé záněty mozkových plen

meniskus

 

chrupavčitá kloubní ploténka, zejm. v kolenním kloubu

menopauza

 

ztráta menstruace po přechodu

menoragie

 

velmi silné menstruační krvácení

menorea

 

menses

menses

 

menstruace, měsíčky, pravidelné krvácení z rodidel, menorea

mentalita

 

"duševní založení, stav mysli; způsob myšlení"

mentální

 

duševní, myšlenkový

mente captus

 

nepříčetný, zbavený rozumu

mentol

 

součást éterického oleje z máty peprné

1 5 6 7 8 9 10 11 12 13 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.