Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mikroprocesor

 

procesor tvořený obv. jedním integrovaným obvodem

mikroseizmika

 

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení pomocí přístrojů

mikroskop

 

přístroj k pozorování malých, lidským okem neviditelných objektů

mikrosocioiogie

 

teorie a výzkumné techniky malých společenských skupin

mikrosomální

 

"1. mikroskopické, nepatrné tělesné změny; 2. týkající se části buňky"

mikrosomie

 

trpasličí vzrůst, nanizmus, nanosomie

mikrosporie

 

plísňové onemocnění vlasové pokožky hlavy hl. dětí

mikrostav

 

stav termodynamického makroskopického systému popsaný z mikroskopického hlediska

mikrostruktura

 

"podstruktura; struktura menšího celku"

mikrosvět

 

"světoblast smyslově nevnímatelných veličin na atomové a subatomové úrovni kde platí zákonitosti kvantové fyziky; mikrokosmos"

mikroten

 

vysokotlaký, lineární, krystalický polyetylén

mikrotrauma

 

drobné poranění, drobný úraz

mikrovlny

 

mikrovlnné záření, elektromagnetické záření s vlnovou délkou 0.001 až 1 m

mild

 

chuťově jemný, neostrý, slabý

míle

 

"britsko-americká jednotka pro délku rovnající se 1609,344 m; mezinárodní námořní míle rovná 1852 m"

milénium

 

tisíciletí, tisící výročí

mili-

 

předpona mající význam tisíciny, násobku 10 na -3

miliarda

 

tisíc milionů, 10 na 9

milice

 

občanské dobrovolnické nepravidelné vojsko

milicionář

 

příslušník milice

milieu

 

"1. prostředí, okolí; vnější podmínky; 2. vyšívaná dečka"

milion

 

tisíc tisíců,10 na 6

militantní

 

bojovný, bojechtivý

militárie

 

věc (starožitnost) vztahující se k vojenství

militarizace

 

posilování vojenské složky, přizpůsobení např. ekonomiky potřebám války

militarizmus

 

snaha o cílený růst vojenské moci, výzbroje, armády

military

 

soutěž všestranné způsobilosti v jezdectví

milius

 

přívětivý, vlídný člověk úlisný člověk

millefiori

 

technika zdobení čirého skla pestrobarevným květinovým vzorem

mim

 

"herec hrající pantomimu, mimus; herec"

mímánsa

 

ortodoxní škola staroindické filozofie

mimeza

 

"1. nápodoba; starořecký názor na umění jako pouhé napodobování; 2. u živočichů ochranné zbarvení, napodobování neživých i živých předmětů"

mimický

 

související s mimikou, vytvářený pomocí mimiky

mimika

 

doprovázení projevu pohyby, gesty, výrazem tváře

mimikry

 

u živočichů a rostlin napodobování jiného nebezpečného druhu, ochrana před nepřítelem

mimóza

 

rostlina s listy citlivými na dotek, citlivka

mimus

 

"1. v antice krátká komická scénka z každodenního života; 2. mim"

minaret

 

štíhlá věž u mešity s balkónovým ochozem

mináž

 

společná strava (na vojně, ve vězení), menáž

mindrák

 

komplex, pocit méněcennosti

minerál

 

nerost, strukturně homogenní látka vzniklá přírodním procesem

minerálie

 

nerostné, anorganické látky

mineralizace

 

přeměna mrtvé organické hmoty na anorganické látky, doprovázená uvolňováním oxidu uhličitého

minerálka

 

umělá nebo přírodní voda se zvýšeným obsahem rozpuštěných látek a plynů

mineralogie

 

nauka o minerálech

minestra

 

polévka, italská rýžová polévka se zeleninou a masem

mini

 

malý, krátký

mini-

 

první část složených slov mající význam malý, drobný, krátký

miniatura

 

"zdrobněný předmět; malba malých rozměrů; iluminace v rukopise"

miniaturizace

 

zmenšování rozměrů a hmotnosti součástek zejm. elektronických při zachování požadovaných vlastnosti

1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.