Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

miniaturní

 

velmi malý, drobný

minidisk

 

nahrávatelný magnetooptický kotouč se stejnou kapacitou jako kompaktní disk ale s polovičními rozměry

minilab

 

automatizované zařízení na zpracování barevného fotografického materiálu

minimalizace

 

snížení na nejmenší možnou míru

minimalizmus

 

"1. minimal-art, druh abstraktního malířství 50. let 20. století; 2. hudební styl založený na exotických nástrojích, etnických postupech či experimentech"

minimální

 

nejmenší, nejnižší

minimax

 

ruční hasicí přístroj

minimum

 

"nejmenší hodnota, nejmenší množství; nejnižší bod"

ministr

 

člen vlády, obv. pověřený řízením určitého ministerstva

ministrant

 

laický pomocník, přisluhovač při bohoslužbě

minium

 

oranžový až jasně červený pigment, součást antikorozních nátěrů, suřík

minivan

 

rodinný mikrobus

minnesang

 

středověká německá rytířská milostná poezie

minorita

 

"1. menšina; 2. příslušník řádu menších bratří, založeného Františkem z Assisi; františkán"

minstr

 

velký chrám, dóm, katedrála

minstrel

 

středověký hudebník a zpěvák ve službách trubadúra

minuciózni

 

"puntičkářský; zevrubný, až přehnaně úzkostlivý; příliš podrobný"

minus

 

"nedostatek, vada; znaménko pro odčítání; označení záporné veličiny"

minuska

 

písmeno malé abecedy, minuskule

minuskule

 

písmeno malé abecedy, minuska

miocén

 

oddělení mladších třetihor

mion

 

elementární částice patřící mezi leptony

mióza

 

zúžení zornice

mirákl

 

"zázrak zázračný skutek nebo jev; středověká náboženská hra s námětem ze života světců"

mired

 

jednotka pro teplotu chromatičnosti světelných zdrojů

misál

 

liturgická kniha s modlitbami a čtením ke mši

mise

 

poslání, úkol

Miserere

 

slituj se!, začátek kajícného žalmu

miserere

 

zvracení střevního obsahu při neprůchodnosti střev

misie

 

církevní mise, vyslání křesťanských kazatelů mezi jinověrce

misionář

 

"kazatel vyslaný na misii; šiřitel idejí, názorů,kultury, vzdělanosti"

miss

 

"slečna; vítězka soutěže krásy"

missa

 

mše

misses

 

paní, zkratka Mrs.

mister

 

pan, zkratka Mr.

misterioso

 

hud. tajemně

mistral

 

studený, bouřlivý severozápadní vítr v údolí Rhôny a u Středozemního moře

misurato

 

hud. v taktu

mišna

 

ústní židovská náboženská tradice

mišuge

 

pomatený, potrhlý, mešuge

mítink

 

"veřejné shromáždění, schůze; setkání, schůzka"

mitochondrie

 

drobné tělísko v buněčné cytoplazmě

mitotický

 

týkající se mitózy, brzdící mitózu

mitóza

 

nepřímé dělení buněčného jádra

mitra

 

orientální nebo liturgická pokrývka hlavy, infula

mix

 

"směs, směsice, příměs; ve sportu smíšená dvojice muže a ženy"

mixáž

 

způsob konečné úpravy zvuku

mixdebl

 

smíšená dvojice (muž a žena) v tenise, volejbale

mixed-pickles

 

zeleninová směs v nálevu

mixér

 

"1. elektrický kuchyňský stroj; 2. míchač nápojů, barman; 3. zvukový technik"

1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.