Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

monokulus

 

"1. jedinec s jedním vidoucím okem; 2. obvaz na jedno oko"

monolit

 

"architektonický nebo plastický útvar z jediného kusu kamene; celistvá stavba z betonové hmoty"

monolitický

 

vytvořený z jednoho kusu, jednolitý, pevně spojený

monolog

 

"ucelená promluva jediného mluvčího; samomluva"

monomachie

 

souboj dvou jednotlivců

monomanie

 

chorobné zaujetí, posedlost jedinou myšlenkou, představou

monomer

 

nízkomolekulární látka, stavební prvek makromolekul

monometalizmus

 

peněžní systém založený na existenci jednoho drahého kovu jako základu peněžního oběhu, obv. zlata nebo stříbra

mononukleóza

 

druh virového infekčního onemocnění s horečkou a zduřením lymfatických uzlin

monoplán

 

jednoplošník

monoplegie

 

ochrnutí jedné skupiny svalů

monopodie

 

"v poezii metrický celek tvořený jedinou stopou; lék. nevyvinutí jedné dolní končetiny"

monopol

 

výhradní právo, rozhodující postavení subjektu v určité oblasti, zejm. hospodářské

monopolista

 

podnikatel bez konkurence

monopolizace

 

vznik, vytváření monopolů

monopost

 

jednosedadlový závodní automobil

monopson

 

jediný spotřebitel, odběratel na trhu

monorail

 

jednokolejnicová železniční dráha

monosacharid

 

jednoduchý cukr

monoski

 

sjezdová lyže s plochou pro vázání pro obě nohy

monoskop

 

"snímací televizní elektronka; zkušební televizní obrazec"

monoteizmus

 

jednobožství, víra v jediného boha

monotematický

 

zabývající se jediným tématem, námětem, myšlenkou

monotónní

 

jednotvárný, jednostejný

monotopní

 

vzniklý na jediném místě

monotropie

 

vlastnost látek vyskytovat se v jediném charakteristickém stavu

monovalentní

 

jednomocný

monseigneur

 

francouzský titul knížat, kardinálů a prelátů, titul dauphina

monsieur

 

pán (i v oslovení)

monsignore

 

titul církevních hodnostářů

monstera

 

ozdobná pokojová rostlina s velkými laločnatými listy, filodendron

monstr-

 

první část složených slov dávající druhé části význam veliký, ohromný

monstrance

 

ozdobná schránka na vystavování a uctívání hostie

monstrózní

 

"velkolepý, obrovský; uměle zvětšený, zveličený"

monstrum

 

"příšera, obluda, nestvůra; zrůda; těžká vývojová vada"

montanistika

 

nauka o hornictví

montáž

 

sestavování, skládání částí do určitého celku

monte

 

"hora; krajinný typ východního úpatí And se suchomilnou vegetací"

montebank

 

španělská hazardní karetní hra

montgolfiéra

 

balon z papíru plněný teplým vzduchem

montgomerák

 

nepromokavý plášť vojenského střihu

montovat

 

skládat z dílů, mechanicky k něčemu připojovat, provádět montáž

monument

 

"veliký pomník; rozměrné umělecké dílo"

monumentalita

 

velikost, velkolepost, grandióznost

monumentální

 

působící svou velikostí, velkolepostí

monzun

 

pravidelný vítr ve spodních vrstvách troposféry, např. v jihovýchodní Asii

moped

 

motorové kolo

mopslík

 

malý společenský pes, mopsl

moralita

 

"1. mravnost, mravní cítění; 2. žánr středověkého dramatu"

moralizovat

 

vydávat mravní ponaučení, umravňovat

1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.