Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

motocykl

 

jednostopé motorové vozidlo, motorka

motodrom

 

dráha pro motocyklové závody

motokára

 

závodní motorové vozítko

motokros

 

terénní závod motocyklů

motorest

 

restaurační a občerstvovací zařízení, zejm. pro motoristy

motorický

 

"pohybový, týkající se pohybu; motorový"

motorika

 

"celková pohybová schopnost organizmu, souhrn tělesných pohybů člověka; hybnost"

motorizmus

 

"užívání motorových vozidel; různá odvětví automobilového a motocyklového sportu"

motorka

 

jednostopé motorové vozidlo, motocykl

motorobot

 

jednoosý traktor užívaný v parcích, zahradnictvích

motorový

 

vztahující se k motoru

moula

 

"huba; hlupák, neomalenec, nemotora"

mountain bike

 

horské kolo

mozaika

 

"1. útvar sestavený z malých částí; 2. virová choroba rostlin"

Mr.

 

anglicky pan (ve spojení se jménem)

mramor

 

krystalická karbonátová hornina, dobře leštitelná

Mrs.

 

anglicky paní (ve spojení se jménem)

MSDr.

 

mediciniae stomatologicae doctor, doktor zubního lékařství

mudda

 

bahnité usazeniny v stojatých nebo mírně tekoucích vodách tvořící podloží v rašelinách

MUDr.

 

mediciniae universae doctor, doktor všeobecné medicíny

mudra

 

symbolické gesto vyjadřující citový stav nebo sloužící jako poznávací znamení

mudžahedín

 

bojovník za víru ve svaté válce, mudžáhid

mudžáhid

 

mudžahedín

muezzin

 

svolávač muslimů k modlitbě

muf

 

rukávník

mufle

 

část pece i nádoba ze žárovzdorného materiálu

muflon

 

divoká ovce

mufna

 

nátrubek, návlačka

mukl

 

vězeň, trestanec

mukoid

 

složená bílkovina, součást krevního séra, vaječného bílku

mul

 

"1. řídká obvazová tkanina; 2. mula - kříženec klisny koně s hřebcem osla; 3. složitý humus tvořící se v teplém a vlhkém podnebí na půdách s dostatkem živin"

mulat

 

míšenec bělocha a černošky nebo naopak

mulčování

 

nastýlání půdy

mulda

 

terénní prohlubeň, strouha

muliné

 

"příze ze dvou různobarevných nití; látka z ní"

mulit

 

nerostný křemičitan hlinitý, základní složka některých keramických hmot

mulláh

 

"vykladač islámu; učenec; soudce"

multi-

 

první část složených slov dávající druhé části význam mnoho-, mnohonásobný

multicelulární

 

mnohobuněčný

multiinstrumentalizmus

 

schopnost hrát na široký rejstřík nástrojů

multilaterární

 

mnohostranný, s účastí více subjektů

multimediální

 

"mnohazpůsobový; předávání nebo uchování informací v textovém, zvukovém i obrazovém kompletu"

multimédium

 

prostředek k multimediálnímu předávání informací

multimilionář

 

mnohonásobný milionář

multipara

 

vícekrát rodící samice

multiparita

 

vícerodost

multiplet

 

skupina více sdružených fyzikálních veličin, nejčastější užití je ve spektroskopii

multiplex

 

mnohonásobný, sdružený

multiplicita

 

mnohost. vícenásobnost. rozmanitost

multiplikace

 

"násobení; rozmnožení"

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.