multimédium

Výraz (slovo) multimédium a má tento význam:

prostředek k multimediálnímu předávání informacíDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: ad multos annos, multi-, multicelulární, multiinstrumentalizmus, multilaterární

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.