Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

morálka

 

mravnost, souhrn mravních zásad, norem

moratorium

 

"pozastavení, zákaz, zmrazení; odklad"

moravikum

 

"týkající se Moravy; geol. část Českého masivu na západní Moravě"

moravizmus

 

moravský jazykový prvek

morbidita

 

"nemocnost; chorobnost, morbidnost"

morbidní

 

"chorobný, nezdravý; úpadkový; lehkovážné, opovržlivé vyjádření o vážném tématu"

morbidnost

 

chorobnost, morbidita

morbilli

 

spalničky

morbus

 

nemoc, choroba, onemocnění

mord

 

vražda

morda

 

"tlama; huba"

mordovat

 

vraždit, zabíjet

mordyjánský

 

"zpropadený; velikánský, náramný"

moréna

 

netříděný různorodý sediment vzniklý ledovcovou činností

móresy

 

chování, způsoby

morfé

 

tvar

morfém

 

"nejmenší jednotka jazyka, která nese význam; souhrnný název pro předponu, příponu, kořen a koncovku"

morfin

 

opiový alkaloid patřící mezi drogy, morfium

morfinista

 

morfinik, jedinec chorobně závislý na morfinu

morfinizmus

 

chorobná závislost na morfinu

morfium

 

morfin

morfo-

 

první část složených slov mající význam tvar, tvarovost, vztah k tvaru

morfogeneze

 

vývoj tvaru, změna tvarových vlastností

morfogenní

 

tvarující, ovlivňující změny nebo vývoj tvaru

morfologie

 

"nauka o tvarech; jaz. tvarosloví"

morfometrie

 

měření tvarů obv. zemského povrchu

morfonologie

 

nauka o fonologické stavbě morfémů

morganatický

 

stavovsky nerovný

mormon

 

příslušník náboženského hnutí spojujícího prvky křesťanství, židovství a islámu

mormorando

 

bručivě, nesrozumitelně, mormoroso

mormoroso

 

bručivě, nesrozumitelně, mormorando

morning after

 

kocovina

morous

 

zasmušilý, zachmuřený člověk, mrzout

mortadela

 

jemný italský salám kulovitého tvaru

mortalita

 

úmrtnost, demografický ukazatel počtu úmrtí v poměru k počtu obyvatel

mortifikace

 

"1. odumírání a rozpad tělesných tkání; 2. umrtvování, sebezapření, odpírání si tělesných žádostí"

mortinatalita

 

počet mrtvě narozených v poměru k 1000 živě narozených

morula

 

první vývojové stadium rýhujícího se vajíčka

morytát

 

"vražda; hrůzostrašná historka"

moskyt

 

obecné označení různých druhů komárů žijících v tropech

moskytiéra

 

ochranná síť proti moskytům

mošus

 

pižmo, voňavka

motel

 

hotelové zařízení pro motoristy, zejm. při dálkových komunikacích

moteto

 

druh polyfonní hudby

motherboard

 

základní, mateční deska s plošnými spoji a obvody tvořícími jádro základní desky osobního počítače

motiv

 

"nejjednodušší tematický prvek uměleckého díla; základní téma, námět; vnitřní pohnutka chování nebo hodnocení uváděné jako důvod jednání"

motivace

 

"souhrn pohnutek jednání; odůvodnění"

motivovat

 

zaujmout pro něco, probudit zájem

moto

 

"heslo, průpověď; krátká, výstižná charakteristika"

moto-

 

první část složených slov mající význam motocykl, motor

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.