Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

muzeologie

 

nauka o muzejnictví

muzeum

 

ústav na vědeckých základech shromažďující, uchovávající a vystavující sbírky hmotného dokladového materiálu

múzický

 

"přídavné jméno k múza; m. umění - hudba, zpěv, tanec a slovesná umění"

muzika

 

"umělecký nebo vědní obor stojící pod ochranou múz; jeden z předmětů kvadrivia, teorie hudby"

muzikál

 

žánr hudebně zábavného divadla a filmu

muzikologie

 

hudební věda

muzikoterapie

 

léčba hudbou

MVDr.

 

medicinae veterinarie doctor, doktor veterinární medicíny

myalgie

 

svalová bolest

myastenie

 

chorobná slabost svalů

mycelium

 

podhoubí

mycetofág

 

organizmus živící se houbami a plísněmi

mydriáza

 

rozšíření zornice

myelin

 

lipoproteinová látka tvořící pochvy okolo nervů

myelitida

 

"zánět míchy; zánět kostní dřeně"

myelom

 

nádor z plazmatických buněk nejčastěji v kostní dřeni

myiáza

 

onemocnění postihující obv. kůži a sliznice vyvolané larvami některých much

myko-

 

první část složených slov mající význam houba, plíseň

mykobiont

 

houbová část lišejníků

mykoid

 

složená bílkovina, součást krevního séra, vaječného bílku

mykologie

 

nauka o houbách

mykoparazitologie

 

nauka o cizopasných houbách

mykoplazmóza

 

virové onemocnění rostlin

mykorhiza

 

typ soužití hub s rostlinami

mykotoxin

 

toxin produkovaný zejména plísněmi

mykóza

 

nemoc rostlin, zvířat i lidí způsobená parazitickými houbami, plísněmi

mylady

 

anglické oslovení ženy z vyšší společnosti, zejm. ženy lorda

mylonit

 

tektonicky rozdrcená a následně zpevněná hornina

mylord

 

"anglické oslovení šlechtice, zejm. lorda; oslovení soudce"

myo-

 

první část složených slov mající význam sval, svalový

myofibrila

 

stažitelné svalové vlákno

myogelóza

 

bolestivé zatvrdnutí svalu při svalovém revmatizmu

myograf

 

přístroj k registraci svalových stahů

myokard

 

srdeční svalovina

myokarditida

 

zánět srdečního svalu

myokardóza

 

nezánětlivé onemocnění srdečního svalu

myoklonie

 

krátké, křečovité záškuby, křeče svalů nebo jejich částí, zpravidla s malým pohybovým účinkem

myologie

 

nauka o svalech, jejich funkcích, chorobách a léčení

myom

 

nezhoubný nádor

myopie

 

krátkozrakost

myorelaxancium

 

látka uvolňující svalovou ztuhlost

myostimulátor

 

přístroj k elektrické stimulaci zejm. kosterního svalstva

myotonie

 

tonické křeče svalstva, svalový stah s velmi opožděnou relaxací

myozin

 

protein svalové fibrily zúčastňující se svalového stahu

myrha

 

vonná pryskyřice myrhovníku

myrhovník

 

subtropický keř pěstovaný pro myrhu

myriáda

 

"nesčetné množství; deset tisíc"

myrmekologie

 

nauka o mravencích

myrobalán

 

"slivoň třešňovitá; podnož pro slivoně"

myrta

 

hustě větvený, vždy zelený keř

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23  < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.