mycetofág

Výraz (slovo) mycetofág a má tento význam:

organizmus živící se houbami a plísněmiDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: aktinomyceta, mycelium, oomyceta

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.