Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

multiplikát

 

jeden z několika exemplářů téhož předmětu ve sbírce

multiplikátor

 

násobitel, zesilovač

multiplum

 

vícenásobné množství

multiprocessing

 

souběžné zpracování dvou nebo více procesů

multivitamin

 

přípravek obsahující směs vitaminů a stopových prvků

mumie

 

"mrtvé tělo chráněné přirozeným nebo umělým konzervováním; zkamenělina vzniklá mumifikací"

mumifikace

 

přeměna organizmu do fosilního stavu rychlou dehydrací bez procesu zkamenění, mumifikování

mumio

 

skalní pryskyřice vznikající v extrémních podmínkách některých asijských velehor složitou přeměnou rostlinných i živočišných zbytků ve styku s minerály, vysoce biologicky účinná přírodní látka

mumraj

 

"shon; rej lidí v maskách, maškaráda; maškarní oblečení"

mundánní

 

světový, celého světa se týkající

mundůr

 

"uniforma, stejnokroj; oblek"

mungo

 

malá šelma

munice

 

střelivo

municipalizmus

 

tendence převádět pravomoci na nižší samosprávné orgány

municipální

 

obecní, městský, týkající se obce, komunální

municipium

 

"ve starověku závislé město s určitou vlastní samosprávou; město se zvláštním zřízením, vyňaté ze správního obvodu"

munilicence

 

štědrost, velkorysost

mura

 

smyv zvětralin a vegetačního krytu srážkovým přívalem v horách doprovázený kamennými lavinami

muralizmus

 

hnutí monumentálního malířství ve 20. století v Mexiku

muréna

 

jedovatá mořská ryba hadovitého tvaru

musaka

 

dušený pokrm ze zeleniny se skopovým, jehněčím masem i bez masa, zapékaný s vajíčkem

music

 

hudba, muzika

music box

 

automatická hudební skříň

muskarin

 

jedovatá látka v houbách

muskovit

 

světlá slída

muskulární

 

svalový, svalnatý

muskulatura

 

svalstvo, svaly

müsli

 

směs ovesných vloček, obilných klíčků, ořechů, sušeného ovoce, medu a dalších pochutin

muslim

 

vyznavač islámu, mohamedán, musulman

mustang

 

zdivočelý kůň žijící v prériích severní Ameriky

mustr

 

"vzor; vzorek"

musulman

 

vyznavač islámu, muslim, moslim, mohamedán

mušketa

 

historická střelná zbraň (předovka)

mušketýr

 

člen jízdní gardy francouzských králů

mutabilita

 

proměnlivost, nestálost

mutabilní

 

měnlivý, proměnný, nestálý

mutace

 

"změna, obměna; přeměna genetického materiálu v chromozomu; změna hlasu v době dospívání"

mutagen

 

fyzikální nebo chemický faktor schopný vyvolat genetickou mutaci

mutagenita

 

schopnost, vlastnost vyvolat genetickou mutaci

mutant

 

jedinec vzniklý náhodnou nebo záměrnou genetickou změnou, mutací

mutarotace

 

vlastnost organických sloučenin měnit po rozpuštění optickou otáčivost

mutatis mutandis

 

po nezbytných úpravách, s příslušnými změnami

mutilace

 

zmrzačení, zkomolení

mutování

 

nápadná změna hlasu v době dospívání, mutace

mutual

 

vzájemný, oboustranný, společný

mutualizmus

 

trvalé a nezbytné soužití dvou nebo více druhů organizmů

múza

 

umělcova inspirace, umělecké nadání

muzeální

 

"muzejní; starý a vzácný; zastaralý"

muzejní

 

uchovávaný a vystavovaný v muzeu

muzejnictví

 

souhrnný pojem pro zakládání, správu a veškerou činnost muzeí

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23  < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.