municipalizmus

Výraz (slovo) municipalizmus a má tento význam:

tendence převádět pravomoci na nižší samosprávné orgány

Další možné výrazy tohoto slova: municipalismus-Další slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: exkomunikace, imunita, imunitní, imunizace, komunika

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.