Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

módní

 

"podle módy; v oblibě bez ohledu na kvalitu"

modul

 

"míra, veličina; délková jednotka umožňující koordinaci rozměrů jednotlivých prvků užívaných při sériové výrobě; poměrná jednotka míry určující poměry v kompozici"

modulace

 

"formování, obměňování, odstiňování; změny frekvencí vysílaných kmitů; přechod z tóniny do tóniny"

modularita

 

skladebnost, stavebnicovost, sestavitelnost z bloků

modulární

 

stavebnicový, sestavitelný z typizovaných částí

modulátor

 

zařízení sloužící k modulaci

modulo

 

shodně podle modelu

modurit

 

plastická modelovací hmota varem tvrdnoucí

modus

 

"způsob, míra, druh; jaz. způsob slovesný; hud. stupnice s jiným uspořádáním než dur-mollovým; středověká stupnice; mat. střední hodnota v statistickém souboru"

modus ponens

 

pravidlo odloučení závěrečného soudu z řady

modus vivendi

 

"způsob života; způsob soužití; životospráva"

modylion

 

ozdobná podpěra pod římsou

mofeta

 

výron suchého oxidu uhličitého po ukončení vulkanické činnosti

mogul

 

titul muslimských panovníků v Indii od 16. do 19. století

mohamedán

 

vyznavač islámu, machmetán, muslim

mohér

 

angorská vlna nebo látka z ní

mohyla

 

kuželovitý násyp nad hrobem

moira

 

osud, sudička

moka

 

silná černá káva, zpravidla filtrovaná

mokasíny

 

nízké měkké polobotky bez šněrování

mol

 

"1. jednotka pro látkové množství; 2. starší název pro grammolekulu; 3. lidové označení drobných motýlů"

molalita

 

koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 kg rozpouštědla

molár

 

stolička savců

molarita

 

koncentrace roztoku vyjádřená počtem molů rozpuštěné látky v 1 litru roztoku

molární

 

vztažený na jednotku látkového množství (na mol), molový

moldavit

 

tektit vyskytující se v jižních Čechách a na západní Moravě, vltavín

molekula

 

skupina nejméně dvou atomů spojených chemickou vazbou

moleskin

 

silná pevná bavlněná látka

moleta

 

razítko, váleček k tisku, k nátěru

moletování

 

přenos, přenášení vyrytého vzoru na tiskací válec pomocí molet

molino

 

šatovková i dekorační tkanina

molitan

 

měkký pěnový plast

moll

 

měkká hudební tónina

mollový

 

související s hudební tóninou moll

molo

 

přístavní hráz

moloch

 

symbol nenasytnosti, všeho, co ničí člověka a jeho činnost

molový

 

"vztahující se na mol, molární; související s molem"

molybden

 

chemický prvek stříbrobílý tvrdý kov

molybdenit

 

šedý šesterečný nerost, molybdenová ruda

moment

 

"okamžik, chvíle; okolnost, hledisko; fyz. součin dvou vektorových veličin charakterizující jejich účinek"

momentální

 

okamžitý, chvilkový

momentka

 

"fotografie, která zachycuje momentální situaci; letmo zachycený zážitek"

monáda

 

"dále nedělitelná částečka; jedinečná část bytí, nehmotná jednotka"

monadologie

 

teorie o monádách jako o podstatě bytí

monandrie

 

jednomužství

monarcha

 

panovník, hlava monarchie, vládce

monarchie

 

stát v čele s panovníkem

monarchista

 

stoupenec monarchie

monarchizmus

 

hnutí stoupenců monarchie, roajalizmus

monastýr

 

klášter pravoslavné církve

1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.