Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mys

 

výběžek pevniny do moře

mysteriózní

 

tajemný, záhadný, tajuplný, mystický

mysterium

 

"tajemný kultovní obřad jen pro zasvěcené, tajné učení, tajemství; žánr středověkého náboženského divadla"

mystický

 

"souvisící s mystikou; tajuplný, záhadný, mysteriózní"

mystifikace

 

úmyslné klamání, šíření nepravdivých zpráv, předstírání něčeho

mystik

 

"provozující mystiku; nesrozumitelný, záhadný člověk, blouznivec"

mystika

 

úsilí o náboženský prožitek

mytický

 

"týkající se mýtu, mytologie; vybájený, bájný"

mytizovat

 

"vytvářet mýtus; dodávat mytický ráz, mytologizovat"

mytologie

 

bájesloví

mýtomanie

 

chorobné vymýšlení

mýtus

 

"příběh symbolického nebo náboženského významu; neskutečný, vymyšlený příběh"

myxedém

 

nahromadění hlenových látek v podkožním vazivu způsobený sníženou činností štítné žlázy

myxo-

 

první část složených slov mající význam hlen, hlenový

myxom

 

nezhoubný nádor z hlenové tkáně

myxomatóza

 

"vznik mnohočetných nádorů z hlenové tkáně; virové onemocnění králíků"

myxovirus

 

označení pro viry chřipky, spalniček, příušnic ap.

myzofobie

 

chorobný strach před znečištěním, špínou, nákazou

1 15 16 17 18 19 20 21 22 23  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.