Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

mezenchym

 

zárodečná tkáň, ze které se v organizmu vytváří pojivo, svalstvo a cévy

mezenterium

 

část pobřišnice, řasa připojující střevní kličky

mezkalin

 

alkaloid z mexického kaktusu, patří mezi halucinogeny

mezo-

 

první část složených slov mající význam střední, prostřední

mezoblast

 

střední zárodečný list, mezoderm

mezoderm

 

střední zárodečný list, mezoblast

mezofyt

 

rostlina vyžadující mírně vlhkou půdu

mezolit

 

střední doba kamenná

mezon

 

elementární částice patřící mezi hadrony

mezonetový byt

 

byt ve dvou podlažích

mezopauza

 

přechodná vrstva zemské atmosféry mezi mezosférou a termosférou

mezosféra

 

vrstva atmosféry nad stratosférou

mezozoikum

 

druhohory

mezura

 

"1. časová délka not; 2. nádoba k odměřování většího množství kapalin"

mezzo-

 

první část složených slov mající význam střední

mezzoforte

 

hud. středně silně

mezzopiano

 

hud. poloslabě, poměrně tiše

mezzosoprán

 

středně vysoký ženský nebo chlapecký hlas

mezzotinte

 

druh mědirytu

Mgr.

 

magistr

mi

 

solmizační slabika pro tón e

 

v řecké abecedě znak pro hlásku m

micela

 

disperzní částice emulzí a lyosolů

migmatit

 

hornina vzniklá z magmatu a metamorfovaných hornin

migrace

 

přemisťování, stěhování, přecházení, změna místa pobytu

migréna

 

záchvatovitá bolest zpravidla jedné poloviny hlavy, často provázená nevolností, zvracením a světloplachostí

mikado

 

"1. titul japonských císařů; 2. japonská hra s tenkými tyčinkami"

mikádo

 

dámský účes s krátce rovně zastřiženými vlasy

mikina

 

tričko s dlouhým rukávem, obv. sportovního rázu

mikro-

 

"první část složených slov mající význam malý; předpona ve významu miliontiny, násobku 10 na -6"

mikrob

 

mikroorganizmus, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

mikrobiální

 

související s mikroby

mikrobicidní

 

ničící mikroby

mikrobiologie

 

obor biologie studující mikroorganizmy

mikrobion

 

nejmenší organismus, např. mikrob

mikroburie

 

přítomnost mikrobů v moči

mikrobus

 

malý autobus pro dopravu malého počtu osob

mikroekonomika

 

teorie, která zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů

mikroevoluce

 

evoluce závislá na genových mutacích a rekombinacích

mikrofág

 

buňka schopná usmrcovat a pohlcovat drobné částice, např. bakterie

mikrofilm

 

filmový pás s reprodukcemi předloh ve zmenšeném měřítku

mikrofiš

 

fotomechanicky zmenšená kopie původního dokumentu

mikrofon

 

elektroakustický měnič mechanických kmitů membrány vyvolané zvukem na elektrické

mikrofotografie

 

fotografický záznam obrazu zvětšeného mikroskopem

mikrofyt

 

drobnohledný rostlinný organizmus

mikrografie

 

"1. chorobné psaní nápadně malým písmem; 2. zhotovování mikrografických kopií"

mikrogravitace

 

rušivé přetížení na palubě umělých kosmických těles

mikroklima

 

podnebí malých prostorů

mikrokosmos

 

mikrosvět

mikroorganizmus

 

mikrob, jen mikroskopem viditelný organizmus, obv. jednobuněčný

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.