Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

metalografie

 

nauka o struktuře kovů a slitin, o jejich vlastnostech a zkoušení

metalurgie

 

hutnictví

metamer

 

pravidelně se opakující články těla některých živočichů

metamorfní

 

"související s proměnou 1. rostlin a živočichů během jejich vývoje; 2. fyzikálních nebo chemických vlastností hornin v hloubce zemské kůry"

metamorfóza

 

proměna, přeměna, změna tvaru

metan

 

nejjednodušší nasycený uhlovodík, hořlavý plyn

metanol

 

nejjednodušší alkohol, metylalkohol

metapsychologie

 

obor nadsmyslových, okultních jevů, parapsychologie, psychotronika

metastabilní

 

"téměř rovnovážný; zdánlivě stálý"

metastáza

 

druhotné ložisko vzniklé zavlečením nákazy z primárního ložiska

metatarsus

 

nárt

metateorie

 

"teorie o teorii; rozbor metod jiné teorie"

metatropizmus

 

obrácení úloh v sexualitě, pasivita muže a aktivita ženy

metazoa

 

mnohobuněčné živočišné organizmy

metempsychóza

 

názor o posmrtném stěhování, převtělování duše

meteor

 

"název pro jev pozorovaný na zemském povrchu a v atmosféře s výjimkou oblaků; astr. světelný jev pozorovaný při průletu meteoroidu zemskou atmosférou"

meteorit

 

zbytek meteoroidu, který dopadne na zemský povrch

meteorizmus

 

nadýmání, tvoření plynů ve střevech

meteoroid

 

pevná částice pohybující se kosmickým prostorem

meteorologie

 

nauka o počasí

meteoropatie

 

škodlivé působení povětrnostních změn na rostliny, živočichy i nervovou soustavu člověka - citlivost na změny počasí

metér

 

ruční sazeč zalamující sloupce do stránek

metical

 

měnová jednotka Mosambiku

metoda

 

postup, vědecký nebo účelný postup, způsob jednání

metodika

 

nauka o metodě vyučování určitého oboru, pracovní postup

metodisté

 

evangelická církev vzniklá z anglikánské

metodologie

 

nauka o metodách, zejm. vědeckého bádání

metomanie

 

chorobná touha po alkoholu

metonymie

 

přenesené pojmenování na základě věcné souvislosti

metopa

 

deska dórského vlysu, obvykle s reliéfní výzdobou

metopizmus

 

rozštěp lebeční kosti v důsledku nezarůstání švů

metoposkopie

 

způsob věštění z vrásek na čele

metresa

 

vydržovaná milenka, souložnice

metrický

 

"1. související s metrem jako jednotkou délky; 2. liter. vztahující se k metru, metrice"

metrika

 

"1. nauka o básnickém rytmu; 2. mat. pojem z teorie metrických prostorů"

metriopatie

 

starořecký etický požadavek uměřenosti a ovládání afektů

metritida

 

zánět dělohy

metro

 

podzemní dráha

metrologie

 

obor zabývající se měřením

metronom

 

přístroj k měření taktu, ke stanovení tempa v hudbě, taktoměr

metropole

 

"významné, obv. hlavní město nebo středisko určité oblasti; církevní provincie"

metropolita

 

biskup nebo představený církevní oblasti, církve

metroptóza

 

vyhřeznutí dělohy

metroragie

 

chorobné krvácení z dělohy mimo menstruační cyklus

metrum

 

schéma rytmického uspořádání verše

metuzalém

 

velmi starý člověk

metylalkohol

 

nejjednodušší alkohol, metanol

mezaliance

 

"společensky nerovný sňatek; nevhodné spojení"

mezanin

 

mezipatro, zvýšené přízemí

mezencefalon

 

střední mozek

1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 23 < >

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.