Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

masturbace

 

pohlavní sebeukájení, onanie,ipsace

mašinerie

 

"soustava strojů; složitý přesný mechanický postup"

mašinfíra

 

strojvůdce

maštal

 

konírna, stáj

mat

 

konec šachové hry

matador

 

"1. zápasník s býky; 2. vůdce, předák"

maté

 

"sušené listy cesmíny paraguajské; čaj z těchto listů"

matematika

 

"obor zabývající se původně čísly a geometrickými tvary; v současnosti se skládá z mnoha relativně samostatných oborů"

mater

 

"matka; představená kláštera"

materiál

 

"látka, surovina, hmota; prostředek k uskutečnění něčeho, podklad"

materialista

 

"1. stoupenec materializmu; 2. drogista"

materialistický

 

"vycházející z materializmu.; hodnotící z hlediska peněz nebo hmotných statků"

materializace

 

"zhmotnění, ztělesnění; uskutečnění záměru"

materializmus

 

"názor o prvotnosti hmoty před duchem, myšlením; sledování pouze hmotného zájmu, prospěchu"

materiální

 

"hmotný, věcný, látkový, tělesný; finanční zabezpečení"

materie

 

"hmota; hmotná, věcná podstata"

maternita

 

mateřství

matiné

 

koncert, představení nebo slavnost konaná dopoledne

matjes

 

solený mladý sleď naložený v oleji

matoliny

 

pevné zbytky ovoce nebo hroznů po vylisování

matriarchát

 

struktura společnosti založená na příbuzenství a dědění v mateřské linii

matrice

 

"podklad pro kopírování; forma na odlévání výrobku"

matrika

 

úřední kniha sloužící jako evidence obyvatel

matrimonium

 

manželství

matrjoška

 

sada postupně do sebe vkládaných figurek

matroklinita

 

u mimojaderné dědičnosti dědičnost znaku vždy po matce

matrona

 

"důstojná starší žena; starší žena silnější postavy"

matronymie

 

obyčej odvozovat jméno od jména matky

maturace

 

zrání, dospívání

maturita

 

maturitní zkouška, závěrečná zkouška na střední škole

mauricius

 

poštovní známky vydané 1848 na ostrově Mauritiu (v hodnotách 1 a 2 pence) a patřící k filatelistickým raritám

mauzerovka

 

opakovací vojenská a lovecká puška

mauzoleum

 

monumentální hrobka

maxi-

 

první část složených slov mající význam největší

maxima

 

"mravní zásada, životní pravidlo; stručná vtipná prozaická úvaha"

maximalistický

 

"velikášský; kladoucí nereálné cíle"

maximalizace

 

usilování, směřování k nejvyšším cílům

maximalizmus

 

usilování o největší výsledek bez ohledu na podmínky i ztráty jinde

maximální

 

největší

maximum

 

"největší hodnota, největší množství; nejvyšší bod, vrchol"

may day

 

radiotelefonní slovní tísňové volání

máz

 

stará jednotka pro objem

mazdaizmus

 

staroperské náboženství proroka Zarathuštry, zoroastrizmus

mázhaus

 

velká síň, hala v přízemí i patře středověkého i renesančního domu

mazurka

 

"polský národní tanec ve tříčtvrtečním taktu; skladba tohoto typu"

mazut

 

zbytek po destilaci ropy používaný jako palivo nebo surovina na výrobu minerálních olejů

mažoretka

 

dívka v barevné uniformě a vysokých botách v čele slavnostního průvodu nebo kapely

mea culpa

 

"má vina, má největší vina; vyznání viny v první části katolické mše"

meandr

 

"1. zákrut řeky; 2. pásový ornament z vodorovných a svislých čar"

mecenáš

 

ochránce, podporovatel umění a věd

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.