Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

makléř

 

zprostředkovatel obchodu s cennými papíry na burze, obchodní dohodce

mako

 

druh egyptské bavlny

makramé

 

technika vázání krajek do uzlů, drhání

makro

 

množina instrukcí spouštěná zadáním jediného povelu

makro-

 

první část složených slov mající význam velký, velice, dlouhý, vysoký

makrobiotika

 

způsob dietní výživy pouze přírodními potravinami

makroekonomie

 

teorie, která zkoumá chování ekonomiky jako celku

makroergický

 

energeticky bohatý

makroevoluce

 

jevově zřetelné, významné projevy evolučního vývoje

makrofág

 

buňka usazená v tkáni, specializovaná na pohlcování cizorodých částic, např. odumřelých buněk

makrofotografie

 

fotografické techniky zachycující bez použití fotografického objektivu více podrobností, než rozezná lidské oko ze vzdálenosti 25 cm

makroklima

 

podnebí území o velkém horizontálním rozsahu

makromolekula

 

molekula polymerních látek řetězovitého typu tvořená tisíci až miliony atomů

makroseizmika

 

část seizmiky zabývající se studiem zemětřesení na základě pozorování, bez pomoci přístrojů

makroskopický

 

"viditelný pouhým okem; mající velké rozměry"

makrostav

 

stav termodynamického makroskopického systému popsaný makroskopicky měřitelnými veličinami (tlak, teplota, objem)

makrosvět

 

bezprostředně smyslově vnímatelný svět

makula

 

chorobná skvrna

makulatura

 

"potištěný nebo popsaný papír jako odpad; vadné tisky nebo výtisky; bezcenná tiskovina nebo kniha"

mal-

 

první část složených slov mající význam špatný, zlý, zhoubný

mala fide

 

ve zlé víře, ve zlém úmyslu

malacie

 

měknutí tkáně

maladaptace

 

nepřizpůsobení novým životním podmínkám

maladjustace

 

nepřizpůsobení prvku nebo určité části potřebám a požadavkům celku

malaga

 

španělské těžké sladké víno

malagelo

 

kořeněné dezertní víno

malako-

 

první část složených slov mající význam měkkýš

malakologie

 

nauka o měkkýších

malakov

 

dort složený z piškotů spojovaných krémem

malapropizmus

 

nesprávné užívání cizích slov ve významu slov zvukově podobných

malárie

 

bahenní zimnice

male

 

muž, mužské pohlaví

maledikce

 

"pomluva, pohana; prokletí"

maleficium

 

"trestný čin; zločin"

malér

 

neštěstí, nepříjemnost, nehoda

malevolence

 

"snaha, tendence škodit; škodolibost, zlomyslnost"

malformace

 

"vrozená vývojová úchylka tvaru; zrůdnost"

maligní

 

zhoubný (nádor)

malignita

 

zhoubnost

mallet

 

hůl pro pólo na koni

malnutrice

 

špatná výživa, podvýživa

maloti

 

množné číslo od loti, měnové jednotky Lesotha

malpa

 

jihoamerická opice střední velikosti

malström

 

točivé proudění vody, vznikající střetem dvou příbojových vln vnikajících do mořské úžiny ze dvou protilehlých stran

maltézský

 

související s ostrovem Malta, později s řádem johanitů (Maltézských rytířů)

malthuzianizmus

 

názor o rychlejším růstu počtu obyvatel než zdrojů, teorie přelidnění, malthuziánství

maltóza

 

sladový cukr

malum necessarium

 

nutné, nezbytné zlo

malus

 

přirážka k pojistnému vybíraná při nadměrném nebo opakovaném výskytu pojistné události v daném pojistném období

malvaz

 

"druh silného sladkého vína; silné pivo"

1 2 3 4 5 6 7 8 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.