Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

magnézium

 

hořčík

Magnificat

 

"název chvalozpěvu Panny Marie; chvalozpěv, velebení"

Magnificence

 

titul rektora vysoké školy

magnificence

 

vznešenost, okázalost

magnifico

 

hud. vznešeně, velkolepě

magnituda

 

hvězdná velikost

magnitudo

 

veličina udávající velikost zemětřesení v Richterově stupnici

magnolie

 

šácholan

magor

 

blázen, pomatenec

magorie

 

bláznovství, cvokařina

magot

 

severoafrická opice

mahagon

 

vzácné dřevo hnědočervené barvy

mahárádža

 

indický panovník

maharaní

 

indická dědičná panovnice nebo manželka mahárádži

mahaut

 

vodič slona

mahdizmus

 

islámské učení o spasiteli mahdím

macha

 

neumělecké, ale obratné provádění nějaké činnosti, rutina

mache

 

uměle vytvořená filatelistická celistvost

machiavelizmus

 

pragmatická až bezohledná politická zásada, která vše podřizuje dosažení určených cílů

machinace

 

tajné nečestné jednání, pikle

machmetán

 

vyznavač islámu, mohamedán

machorka

 

nekvalitní hrubý tabák

machr

 

"vynikající pracovník, ve svém oboru mistr; nafoukanec, pletichář"

maieutika

 

"1. umění porodnické; 2. uvedení k samostatnému poznání"

mainfram

 

střediskový počítač

mainstream

 

hlavní proud, směr, linie (vědeckého názoru, hudebního stylu)

maizena

 

obchodní název balené kukuřičné škrobové moučky

májá

 

v indickém myšlení představa světa jako neskutečného

majáles

 

studentská jarní slavnost

majestát

 

"panovnická moc, titul panovníka; odznak panovnické hodnosti; panovnická listina; vznešenost, velebnost, majestátnost"

majlant

 

"velké množství, obv. peněz; bohatství"

majolika

 

druh keramiky s bílou polevou a průsvitnou glazurou, fajáns

majonéza

 

studená pikantní hustá omáčka ze žloutků a tuku

major

 

vojenská důstojnická hodnost

majorát

 

nástupnické, dědické právo

majordom

 

"1. první dvorský, popř. státní hodnostář; 2. správce velké domácnosti (domu)"

majordomát

 

hodnost majordoma

majorgen

 

oligogen

majorizace

 

vnucení vůle většiny, přehlasování

majstr

 

mistr, odborník

majstrštyk

 

dokonalé, mistrovské dílo

majuskule

 

"písmeno velké abecedy; písmo sestavené jen z takových písmen"

makadam

 

drcené kamenivo jako podklad vozovek

makak

 

středně velká býložravá opice s lícními torbami a sedacími mozoly

makao

 

karetní hazardní hra

makarónský

 

užívající slov dvou i více jazyků v jednom textu, např. m. poezie

makarony

 

těstoviny tvaru trubky

maketa

 

model, napodobenina

makista

 

příslušník francouzského domácího odboje za 2. světové války

makiwara

 

podložka užívaná při nácviku tvrdých úderů v karate

1 2 3 4 5 6 7 8 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.