Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

manšestr

 

podélně vroubkovaná vlasová tkanina

mantika

 

"věštění; vyvolávání duchů"

mantila

 

krajkový přehoz přes hlavu a prsa, součást španělského kroje

mantinel

 

"zvýšený okraj hrací plochy, hrazení; vymezení prostoru, možností, hranic"

mantisa

 

desetinná část dekadického logaritmu uváděná v logaritmických tabulkách

mantra

 

magické, posvátné slovo, jehož opakováním se v hinduizmu nebo józe dosahuje soustředění

manu

 

rukou

manu proprie

 

vlastní rukou, vlastnoručně, zkratka m.p. (za podpisem na opisech)

manuál

 

"1. příruční zápisní kniha, manuálník; 2. ruční klávesnice varhan nebo harmonia; 3. návod k použití"

manuální

 

ruční

manudharma

 

indická literární památka bráhmanizmu

manufaktura

 

"řemeslnická dílna; typ výrobního podniku založený na ruční řemeslné technice a na dělbě práce"

manuskript

 

rukopis

manýra

 

"bezduchý zaběhnutý způsob tvorby opakující stále tutéž formální a technickou zkušenost; společenské vystupování, chování, způsoby"

manýrizmus

 

"umělecká tvorba založená na manýře; slohové období mezi renesancí a barokem"

manžeta

 

zakončení rukávu, obruba

maoizmus

 

krajně levicová rovnostářská totalitní doktrína

mappá

 

látkový obal na tóru

marabu

 

africký čáp se silným zobákem a lysou hlavou a krkem živící se mršinami

maracas

 

hudební nástroj, pár dutých dřevěných koulí, rumbové koule

maraska

 

planá višeň rostoucí ve Středomoří

maraskino

 

jemný višňový likér

marast

 

bláto, bahno, bažina

maraton

 

"vytrvalostní běžecký závod, maratónský běh; dlouhá, namáhavá činnost"

maratonský

 

vytrvalostní, dlouhotrvající, nekonečný

marazmus

 

"zchátralost; tělesná i duševní sešlost"

marcipán

 

"jemný křehký druh perníku zadělávaný medem; mandlová náplň do cukrovinek"

mareograf

 

přístroj zaznamenávající výšku mořské hladiny na pobřeží

margarín

 

emulgovaný potravinový tuk

marginálie

 

poznámka na okraji listu nebo na vnějším okraji stránky

marginalizmus

 

ekonomická teorie vycházející z mezních hodnot, tj. ne průměrných, ale týkajících se posledního, dodatečného výrobku

marginální

 

"okrajový; mezní"

mariáš

 

druh karetní hry

marihuana

 

sušené listy z indického konopí

marimba

 

xylofonový hudební nástroj černošského původu

marína

 

"1. obraz moře nebo mořského pobřeží; 2. námořnictvo"

marináda

 

kořeněná zálivka k nakládání potravin

mariňák

 

námořník

maringotka

 

velký obytný přívěs

marinizmus

 

vyumělkovaný sloh barokní italské literatury

marinní

 

vztahující se k moři

mariologie

 

část dogmatiky pojednávající o významu Ježíšovy matky Marie

marioneta

 

závěsná loutka

maritimita

 

oceánita, souhrn vlastností podnebí podmíněných působením oceánu na procesy utváření podnebí

maritimní

 

"mořský, oceánický; námořní"

Mark

 

německá marka

marka

 

"1. známka, značka; 2. měnová jednotka Německa (Mark) a Finska (markka)"

markantní

 

výrazný, zjevný, nápadný

market

 

trh

marketerie

 

jemná intarzie

1 2 3 4 5 6 7 8 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.