Slova začinajíci na M

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno M

marketink

 

koncepce obchodní a výrobní politiky firmy

markka

 

finská marka

markovat

 

"zaznamenávat útratu; značit, naznačovat"

markrabě

 

titul některých knížat, např. moravských

markýrovat

 

předstírat

markytán

 

civilní osoba prodávající v žoldnéřských armádách obv. potraviny

markýz

 

šlechtický titul

markýza

 

"1. stříška lehké konstrukce nad vchodem, balkonem nebo oknem; 2. široké křeslo francouzského typu z 18. století; 3. šlechtický titul"

marod

 

nemocný člověk

maronita

 

příslušník syrsko-křesťanské církve

marsala

 

druh italského dezertního vína

marš

 

pochod

maršál

 

vysoká vojenská hodnost

maršálek

 

"1. dvorský nebo zemský hodnostář; 2. vysoká vojenská hodnost; 3. předseda polského sejmu"

marše

 

ploché úrodné území, občasně zaplavované, při pobřeží západní Evropy

martellando

 

hud. bušivě

martenzit

 

přesycený tuhý roztok uhlíku v železe alfa

martingal

 

pomocné řemení s kroužky pro provlečení otěží

martini

 

"značka vermutu; míchaný nápoj z vermutu a ginu s ledem"

martyrion

 

hrob mučedníka s oltářem, svatyně zbudovaná na památném místě

martyrium

 

"mučednické utrpení; velké trápení"

martyrologium

 

"seznam mučedníků; seznam svátků jednotlivých mučedníků v pořadí církevního roku"

martyř

 

mučedník

marxizmus

 

teorie materialistického pojetí dějin s vyvozenou historickou úlohou proletariátu

marže

 

rozdíl, rozpětí cen při nákupu a prodeji, rozdíl kurzů na různých burzách a v různém čase

masa

 

"hmota; velký shluk hmoty; dav; podstata"

masakr

 

hromadné krveprolití

masáž

 

hnětení, tření, poklep částí těla jako léčebný, osvěžující nebo kosmetický prostředek

maser

 

kvantový generátor mikrovlnného záření

masér

 

kdo provádí masáž

masiv

 

"mohutný kompaktní celek; mohutné pohoří"

masivní

 

mohutný, pevný, důkladný

maskaron

 

plastický výzdobný motiv v podobě lidské tváře

maskot

 

"1. předmět pro štěstí, talisman, amulet; 2. hedvábná tkanina s pevnou osnovou"

maskulinita

 

mužské rysy chování

maskulinizace

 

projevy mužských pohlavních znaků u ženy

maskulinum

 

"mužský rod; podstatné jméno rodu mužského"

masmédium

 

veřejný sdělovací prostředek, médium

masochizmus

 

sexuální úchylka, kdy je nutno k dosažení uspokojení zakoušet bolest nebo ponížení

masoréti

 

židovští učenci, kteří opatřili hebrejský text Bible poznámkami a znaky pro správné čtení

mastaba

 

egyptská zděná hrobka ve tvaru nízkého komolého jehlanu

mastalgie

 

bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastodynie

master

 

akademický titul udělovaný anglosaskými univerzitami

mastif

 

mohutný pes s velkou hlavou

mastika

 

balkánský aromatický likérový nápoj s vyšším obsahem alkoholu

mastitida

 

zánět prsní žlázy

mastix

 

"1. pryskyřice užívaná k výrobě lepidel a laků; 2. směs asfaltu a jemně mleté moučky z vápence používaná na silniční vozovky"

mastodont

 

"vyhynulý chobotnatec; neohrabaný tvor; velká nepřizpůsobivá organizace, společnost"

mastodynie

 

bolest v krajině prsní žlázy bez patologické příčiny, mastalgie

mastopatie

 

nezhoubné onemocnění prsní žlázy provázené vznikem cyst

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 23 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.