malum necessarium

Výraz (slovo) malum necessarium a má tento význam:

nutné, nezbytné zloDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: malus

 
 

(c) 2012-2024 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.