magnetizmus

Výraz (slovo) magnetizmus a má tento význam:

vzájemné působení látky a magnetického pole

Další možné výrazy tohoto slova: magnetismusDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: archeomagnetizmus, diamagnetizmus, elektromagnet, elektromagnetizmus, feromagnetizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.