magnetosféra

Výraz (slovo) magnetosféra a má tento význam:

rozsáhlý prostor v okolí Země s výrazným magnetickým polemDalší slova začinající na písmeno M

Slova s podobným názvem: archeomagnetizmus, diamagnetizmus, elektromagnet, elektromagnetizmus, feromagnetizmus

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.