Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

karmín

 

červenofialové barvivo

karnát

 

výtv. umění barva lidského těla

karner

 

kaple s kostnicí

karnet

 

"celní doklad pro motorová vozidla; blok poukazů"

karneval

 

lidová zábava, průvod, maškarní ples

karnifikace

 

nahrazení tkáně plic nově utvořeným vazivem masitého vzhledu

karnivor

 

masožravec

karnivorie

 

masožravost

káro

 

"kostkový vzorek; látka s kostkovým vzorkem; karetní výraz pro červenou kosočtverečnou kartu"

karoserie

 

svrchní, vnější část automobilu

karotáž

 

geofyzikální metoda určování geologického profilu vrtu

karoten

 

organické rostlinné barvivo, které organizmus živočicha dokáže přeměnit na vitamin A, prekurzor vitaminu A, provitamin A

karotenoid

 

přirozené organické barvivo podmiňující žluté, oranžové a červené zbarvení květů a plodů, lipochrom

karotida

 

krční tepna

karpální

 

zápěstní

karpo-

 

"první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. Pohlavní"

karpobiologie

 

nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie

karpofagie

 

plodožravost

karpologie

 

nauka o semenech a plodech rostlin, karpologie

kartel

 

dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podniky

karter

 

spodní část skříně spalovacího motoru

karting

 

závod motokár

karto-

 

"první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní"

kartodiagram

 

tematická mapa s diagramy statistických údajů

kartografie

 

věda zabývající se mapami

kartogram

 

tematická mapa zachycující barvou nebo rastrem kvantitu jevu

kartomantie

 

věštění, hádání z karet

karton

 

"1. lepenka, tvrdý papír, krabice z lepenky; 2. návrh nástěnné malby, mozaiky ap. na papíře ve skutečné velikosti provedený uhlem, tužkou nebo barvou"

kartotéka

 

seznam, evidence

kartouza

 

"klášter mnišského řádu kartuziánů; klášter"

kartuš

 

"ozdobné orámování znaku, hesla, nápisu; takto orámovaná deska (obv. oválná)"

kartuzián

 

příslušník přísného mnišského řádu kartuziánů

karunkula

 

hrbolek, měkký výrůstek

karusel

 

"1. jezdecká přehlídka; 2. šermířský turnaj; 3. stroj. svislý soustruh; 4. křižovatka ve tvaru kruhového objezdu"

karyatida

 

plastika stojící postavy, obv. ženské, nesoucí kladí

karyo-

 

"první část složených slov mající význam 1. plod, plodový; 2. pohlavní"

karyologie

 

nauka o struktuře a funkci buněčného jádra

kasa

 

pokladna

kasace

 

"1. přezkoumání, případně zrušení soudního rozhodnutí; 2. zrušení listiny, zbavení úřadu nebo hodnosti; 3. druh příležitostné hudební skladby"

kasava

 

"maniok, tapioka; manioková mouka, chléb z maniokové mouky"

kasino

 

místnost nebo budova pro provozování hazardních sázkových her

kaskáda

 

"1. přirozený nebo umělý stupňovitý vodopád; 2. soustava vodohospodářských staveb na témže vodním toku; 3. spojení dvou i více strojů (přístrojů) nebo řada strojů (přístrojů) v sérii; 4. artistická produkce skoků, přemetů a pádů"

kaskadér

 

"1. náhradník herce v nebezpečných scénách filmu; 2. artista předvádějící kaskády"

kasko

 

"1. trup lodi, letadla; 2. zvláštní pojištění vlastního dopravního prostředku na rozdíl od pojištění nákladu"

kasovní

 

vztahující se ke kase, peněžní, pokladní

kasta

 

"indická přísně uzavřená společenská vrstva; relativně uzavřená skupina osob"

kastel

 

"1. menší římská pevnost; 2. typ středověkého hradu; 3. nástavba na přídi a zádi plachetních lodí"

kastelán

 

správce hradu nebo zámku, průvodce, klíčník

kastrace

 

vykleštění, chirurgické odstranění pohlavních žláz

kastrát

 

kleštěnec, eunuch

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.