kartel

Výraz (slovo) kartel a má tento význam:

dohoda o sdružení nebo o spolupráci mezi samostatnými podnikyDalší slova začinající na písmeno K

Slova s podobným názvem: astrokartografie, karter, karting, karto-, kartodiagram

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.