kartodiagram

Výraz (slovo) kartodiagram a má tento význam:

tematická mapa s diagramy statistických údajůDalší slova začinající na písmeno K

Slova s podobným názvem: astrokartografie, kartel, karter, karting, karto-

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.