Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

kwacha

 

měnová jednotka Malawi a Zambie

kwanza

 

měnová jednotka Angoly

kyanotypie

 

způsob fotochemického rozmnožování

kyanování

 

"1. impregnace dřeva chloridem rtuťnatým; 2. sycení povrchu oceli dusíkem a uhlíkem, nitrocementování"

kybernetika

 

teorie informace, sdělování a řízení

KYC

 

Zkratka pro Know Your Customer -Poznej svého zákazníka. Označuje proces potřeby identifikovat zákazníka, nejčastěji z důvodu právních předpisů proti praní špinavých peněz a zamezování podvodům.

kýč

 

naoko líbivé, ale umělecky bezcenné dílo

kyfoskolióza

 

chorobné vybočení páteře dozadu a na stranu

kyfóza

 

chorobné prohnutí páteře dozadu a na stranu

kyklop

 

obr, silák, velikán

kyklopie

 

zrůdnost, při které obě oči (i zdánlivě) splývají v jedno

kyma

 

výzdobný, původně podpůrný architektonický článek

kyneta

 

prohloubená část ve dně koryta řeky, kanálu

kyniatrie

 

nauka o léčení psů

kynik

 

stoupenec kynizmu

kynizmus

 

starořecký filozofický názor o etické nezávislosti jedince

kynologie

 

nauka o psech

kyreta

 

lékařský nástroj na provádění kyretáže, ostrá lžička

kyretáž

 

výškrab děložní dutiny, abraze

kyrys

 

jednoduchý nebo dvojitý ochranný kryt vojáka

kytare

 

drnkací strunný hudební nástroj

kyveta

 

"1. nádobka z optického skla pro proměřování optické propustnosti vzorků; 2. nehluboká plochá miska k vyvolávání fotografií"

1 23 24 25 26 27 28 29 30 31  <

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.