Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

kalendárium

 

soupis události v kalendářním postupu

kalendář

 

soupis dní a měsíců v časovém postupu

kalendy

 

v římském kalendáři první den měsíce

kali-

 

"1. kalo-; 2. první část složených slov mající význam draselný"

kalián

 

orientální vodní dýmka, nargilé

kalibr

 

"1. světlost, vnitřní průměr dutiny; vnitřní průměr hlavně nebo průměr střely, ráže; 2. přesné měřidlo"

kalibrace

 

"cejchování; určování a označování míry na měřidlech"

kalif

 

v některých muslimských zemích titul panovníka, který byl současně hlavou všech muslimů, chalífa

kaligrafie

 

krasopis

kaligram

 

báseň psaná nebo upravená do obrazce, který naznačuje její obsah, ideogram, carmen figuratum

kaliko

 

řídká bavlněná tkanina

kalilogie

 

nauka o dokonalém přednesu

kalium

 

draslík

kalk

 

pojmenování vytvořené z domácího jazykového materiálu přesným napodobením cizí předlohy

kalkul

 

"formalizovaná soustava, počet; úvaha, rozvaha, plán; počítání, výpočet"

kalkulace

 

"výpočet, propučet, hrubý odhad, stanovení ceny; úvaha, předpoklad, uvažování"

kalkulačka

 

počítačka, počítací stroj, kapesní počítačka, kalkulátor

kalkulátor

 

počítačka, kalkulačka

kalkulovat

 

"provádět kalkulaci; předvídat, počítat s něčím; zamýšlet, plánovat"

kalkulóza

 

tvorba kamenů v těle

kalm

 

"rovníková nebo subtropická tišina, pás území s malým prouděním vzduchu; bezvětří"

kalmetizace

 

očkování proti tuberkulóze

kalo-

 

první část složených slov mající význam krása, krásný

kalobiotika

 

umění krásně žít

kalofonie

 

libozvuk, souzvuk

kalokegathie

 

starořecký pojem harmonie tělesných a duševních hodnot

kalor-

 

první část složených slov mající význam teplo, horko, teplý, horký

kalorescence

 

pohlcení světla a jeho vyzáření ve formě tepelného záření

kalorický

 

energetický, dodávající energii

kalorie

 

starší jednotka pro energii

kalorimetr

 

tepelně izolovaná nádoba k měření tepla

kalorimetrie

 

obor zabývající se měřením tepla

kalotypie

 

první způsob zhotovení fotografických kopií z papírových negativů, talbotypie

kalpa

 

v hinduistické kosmologii vesmírný věk trvající 8 640 milionů let

kalumet

 

rovná indiánská dýmka

kalva

 

klenba lební

kalvárie

 

"umělecké zobrazení ukřižování Ježíše Nazaretského;místo velkého utrpení; velké utrpení"

kamae

 

bojový postoj v karate

kamarila

 

vlivná skupina osob ovlivňujících rozhodující osobnosti

kamaše

 

pružné přiléhavé kalhoty, obv. velmi teplé

kambela

 

mořská ryba se zploštělým tělem a s očima na jedné straně těla

kambrium

 

nejstarší útvar prvohor

kamej

 

drahý kámen s reliéfní řezbou, druh gemy

kamelot

 

pouliční prodavač novin

kameralistika

 

nejstarší způsob účetnictví

kamikadze

 

japonský sebevražedný letec za 2. světové války

kamion

 

velký nákladní automobil

kamkorder

 

zkratka z camera recorder, přenosná kamera se záznamovým zařízením na magnetický pásek

kampaň

 

bojové úsilí, tažení, propagační akce

kampanila

 

volně stojící zvonice tvaru věže

1 2 3 4 5 6 7 8 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.