Slova začinajíci na K

Cizí slova a výrazy začínající na pismeno K

kastrum

 

ohrazené místo, pevnost, tvrz, hrad

kaširování

 

"výroba dekorací a kulis polepováním papírem; falešné napodobování, předstírání neexistujícího"

kaškaval

 

pařený balkánský sýr z ovčího i kravského mléka

kašmír

 

"jemná vlna z kašmírské kozy; měkká jemná vlněná tkanina s bohatými pestrými vzory"

kat

 

tropický vždyzelený keř nebo malý strom, jehož listy se žvýkají jako droga nebo používají jako čaj

kata-

 

první část složených slov mající význam skrze, směrem dolů, úplně dopředu nebo zpět

katabolizmus

 

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

katafalk

 

vyvýšené pietní místo pro vystavení rakve

katageneze

 

sestupný vývoj, procesy regresivního vývoje

katakana

 

japonské písmo

kataklyzma

 

katastrofa, pohroma, hrůzný zánik

katakomby

 

"podzemní chodby; tajemné ponuré místnosti"

katalektický

 

úplný

katalepsie

 

chorobná strnulost svalstva při hysterii nebo hypnóze

kataleptický

 

ztrnulý, ztuhlý

katalog

 

"utříděný seznam; soupis"

katalýza

 

urychlení chemické reakce katalyzátory

katalyzátor

 

látka, která urychluje nebo umožňuje chemickou reakci, ale sama se reakcí nemění

katamaran

 

plavidlo se dvěma trupy nebo s postranními plováky

katapult

 

"1. starověká metací zbraň; 2. zařízení na vymrštění pilota při havárii letadla"

katar

 

"1. zánět sliznice; 2. příslušník náboženské sekty hlásající dobrovolnou chudobu, odmítající svátosti, ctění kříže a relikvií"

katarakt

 

"1. peřej, slap, nízký stupňovitý vodopád; 2. zařízení k tlumení nežádoucích mechanických kmitů nebo rázů"

katarakta

 

šedý zákal

katarze

 

vnitřní duševní očista dosažená vnímáním uměleckého díla, abreakce

katastr

 

"území obce; zakreslení a soupis pozemkového majetku; úplný úřední soupis"

katastrofa

 

pohroma, neštěstí, zánik

katatonie

 

"souhrn příznaků některých duševních poruch, např. schizofrenie; ztuhlost s neschopností se hýbat a hovořit"

katatymie

 

zkreslení obsahu vědomí, názorů, úsudků vlivem emoce

katedra

 

"1. biskupský trůn, stolec; 2. učitelský úřad papeže; 3. organizační útvar vysoké školy; 4. učitelský stůl; 5. symbol autority, úřednosti"

katedrála

 

"velký gotický chrám s věncem kaplí; hlavní chrám diecéze"

kategorický

 

výslovný, rozhodný, bezvýhradný, nepřipouštějící jinou možnost

kategorie

 

"skupina nebo třída jevů určitého třídicího hlediska; úroveň v hierarchické klasifikační stupnici; základní a nejobecnější pojem vědy"

kategorizace

 

zařazování, roztřiďování do kategorií, kategorizování

katecheta

 

učitel náboženství

katecheze

 

vyučování církevní nauky

katechizmus

 

učebnice, stručný výklad církevní nauky, obv. formou otázek a odpovědí

katechumen

 

vyučovaný žadatel o křest

katétr

 

cívka, hadička, tenká trubice zaváděná do dutého orgánu, cévkovač

katetrizace

 

cévkování

katexochén

 

především,vzorným způsobem, ve vlastním smyslu slova

katgut

 

vstřebatelný chirurgický šicí materiál zpodslizniční vrstvy ovčích nebo kozích střev

kation

 

kladně nabitý ion

katoda

 

"1. záporná elektroda; 2. plochý předvýrobek ve tvaru desky získaný elektrolýzou a určený k přetavení"

katolicizmus

 

učení a řád katolické církve

katolický

 

"1. obecný; 2. mající vztah ke katolicizmu"

katr

 

"1. mřížové dveře, zábradlí; 2. velká rámová pila; 3. dřevařský stroj k výrobě řeziva"

katuše

 

raketomet z 2. světové války

kauce

 

jistota, záruka, obv. v peněžní podobě

kaučuk

 

makromolekulová látka získaná z latexu kaučukovníku nebo polymerací vhodných monomerů

kauliflorie

 

schopnost rostliny vytvářet květy přímo na kmeni

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 31 < >

 
 

(c) 2012-2021 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.