katabolizmus

Výraz (slovo) katabolizmus a má tento význam:

fáze látkové přeměny charakterizovaná převahou rozkladu živin

Další možné výrazy tohoto slova: katabolismusDalší slova začinající na písmeno K

Slova s podobným názvem: apokatastáza, kata-, katafalk, katageneze, katakana

 
 

(c) 2012-2019 CoZnamena.CZ. Všechna práva vyhrazena.